EL PI DEMANA QUE LA REGULACIÓ DEL LLOGUER TURÍSTIC RECULLI LES PLACES EXISTENTS AMB LA QUALITAT EXIGIBLE

EL PI DEMANA QUE LA REGULACIÓ DEL LLOGUER TURÍSTIC RECULLI LES PLACES EXISTENTS AMB LA QUALITAT EXIGIBLE

EL PI DEMANA QUE LA REGULACIÓ DEL LLOGUER TURÍSTIC RECULLI LES PLACES EXISTENTS AMB LA QUALITAT EXIGIBLE

El diputat d'El Pi, Josep Melià, ha sol·licitat la presència del Conseller de Turisme en comissió, Biel Barceló, per respondre a diferents preguntes orals sobre com s'està plantejant la regulació del lloguer turístic.

9 de juny de 2016

"Cal diferenciar entre les estades turístiques unifamiliars, que ja estan permeses i regulades per la normativa urbanística si bé s'han de subjectar al criteri de l'intercanvi, i el lloguer turístic plurifamiliar on primer hem de conèixer quines places hi ha i després establir-ne l'intercanvi". Josep Melià ha fet preguntes orals en Comissió de Turisme al Conseller Biel Barceló per tal d'interessar-se per la regulació del lloguer turístic vacacional, vist que existeix un document base de treball.

Melià ha considerat que s'hauria de separar les estades turístiques (unes 50 mil places d'habitatges unifamiliars que estan permeses i regulades per la normativa turística) i el lloguer turístic (habitatges plurifamiliars). Entre aquests segons, El Pi proposa definir primer quantes places existeixen i, posteriorment en una segona fase, establir-ne l'intercanvi amb la intervenció urbanística dels agents (Ajuntaments i Consells). "Compartim la filosofia de l'intercanvi de places per motius de sostenibilitat i control però hem de partir d'una realitat ja existent". El diputat d'El Pi ha senyalat que s'ha de donar una solució a curt i mitjà termini, "no ajornar-la".

"Parlam del mateix plantejament que es va fer amb les places hoteleres", ha insistit el diputat Melià qui ha instat al Govern a la creació de les diferents bosses de places turístiques subjectes a intercanvi. "No és el mateix la bossa hotelera (ja existent) que la bossa d'estades turístiques i la bossa del lloguer turístic plurifamiliar. Encara que siguin habitatges no és el mateix les que ja estan permeses, turísticament autoritzades, i les que no" ha dit, tot reclamant que s'han de diferenciar aquestes tres bosses.

Regulació per mandat parlamentari

Josep Melià ha recordat que els lloguers de temporada d'habitatges han existit sempre i durant molts d'anys estan prevists dins la Llei d'Arrendaments Urbans. Va ser a partir d'una modificació d'aquesta Llei que l'any 2013 es prohibeix la comercialització del lloguer turístic i es vincula amb la normativa sobre Turisme. "Però això era negar una realitat econòmica, que molts consideram positiva perquè socialitza els beneficis del turisme, i que fa molts d'anys que es practica i molt més darrerament gràcies als avanços tecnològics".

En aquest sentit, el diputat d'El Pi ha recordat que molts partits assumiren el compromís electoral de regular el lloguer turístic. El Pi presentà una esmena incorporada a la Llei de l'Impost d'Estades Turístiques que obliga al Govern a aprovar-ne una Llei de regulació.

Tanca