EL PI DEMANA SUBVENCIONS DIRECTES PER A LES MERCADERIES I MÉS ATENCIÓ AL SECTOR AGRARI EN EL NOU REIB

EL PI DEMANA SUBVENCIONS DIRECTES PER A LES MERCADERIES I MÉS ATENCIÓ AL SECTOR AGRARI EN EL NOU REIB

EL PI DEMANA SUBVENCIONS DIRECTES PER A LES MERCADERIES I MÉS ATENCIÓ AL SECTOR AGRARI EN EL NOU REIB

  • El Grup Parlamentari d'El PI ha presentat les seves propostes de millora al document inicial de nou Règim Especial que inclou també la transferència dels ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia

10 de juliol de 2017

El transport de mercaderies, el sector agrari i els ports són els àmbits als quals fan referència les millores presentades pel Grup Parlamentari d'El PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Document de Proposta de Mesures Cap a un nou REIB.

Segons ha explicat, el portaveu d’El PI al Parlament, Jaume Font, és “necessari millorar i simplificar les bonificacions del transport de mercaderies”. Així entre les aportacions realitzades destaca que els descomptes en el transport de mercaderies s'apliquin de manera immediata en la factura de transport que realitza la companyia naviliera. És a dir, que el sistema funcioni com el descompte de residents, amb l'aplicació directa del descompte i no a posteriori com ara.

En aquest àmbit també es demana que la bonificació sigui per a totes les mercaderies transportades (amb les úniques excepcions imposades per normativa europea i espanyola). La compensació del cost del servei de transport o noli s’ha de fer més senzilla i fàcil d’avaluar: si el contracte no és per contenidors, s’ha de compensar el cost per camió o metre lineal (a les Illes Balears el 97% del transport de mercaderies es fa amb camions i només el 3% en contenidors).

A més, El PI considera necessari que els costos subvencionables del noli han d’incorporar també l’import del combustible, dels serveis portuaris obligatoris, els impostos indirectes (IVA) i les assegurances obligatòries.

La proposta de millora d’El Pi inclou la transferència a les illes dels Ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia, així com de tots els ports esportius, de refugi, etc.

Pel que fa al sector agrari, es demana que tingui un apartat especial en la creació d’una reserva per a inversions recollida al document de feina del REIB. Aquestes ajudes es podran destinar a inversions per reduir el cost de producció o reorientar les activitats agràries, per adaptar-se a les normatives europees de millora mediambiental o benestar animal o per subvencionar fins al 10% la compra de terrenys en els que no s’hagi d’edificar, en els mateixos termes que té Canàries en aquest tipus de subvenció.

Aquesta reserva per a inversions s’ha d’integrar i harmonitzar amb el mapa d’ajuts regionals a les Illes Balears, aprovat per la Comissió Europea.

Tanca