EL PI DENUNCIA LES ACTUACIONS POC DEMOCRÀTIQUES DEL BATLE DE CONSELL ALS PLENARIS MUNICIPALS

EL PI DENUNCIA LES ACTUACIONS POC DEMOCRÀTIQUES DEL BATLE DE CONSELL ALS PLENARIS MUNICIPALS

EL PI DENUNCIA LES ACTUACIONS POC DEMOCRÀTIQUES DEL BATLE DE CONSELL ALS PLENARIS MUNICIPALS

Els regidors d'El Pi a l'Ajuntament de Consell van abandonar el Ple en el moment de tractar els precs i preguntes en protesta per la incorrecta redacció de l'acta anterior i les formes poc transparents del batle

31 de juliol 2018

El Pi denuncia les actuacions poc democràtiques del batle als plenaris municipals. En el Ple celebrat ahir vespre, una vegada més el batle, sense cap motiu, retirà la paraula al regidor Pau Seguí, aquesta vegada al principi del Plenari, quan aquest procedia a explicar el vot contrari a l'aprovació de l'acte del Ple de data 29 de maig. Aquest text no reflectia de forma correcta les preguntes que El Pi havia formulat al Ple ordinari anterior. Aquesta acta fou aprovada únicament amb els vots dels membres l'equip de govern, mentre que els altres grups de l'oposició (PP i MÉS) s'abstingueren.

El Pi denuncia que, al llarg de la present legislatura, el batle als Plenaris actua de forma poc transparent, retirant quan ell ho considera adient i de males maneres, la paraula als regidors d'El Pi, a l'oposició municipal, sense deixar que aquests fonamentin el sentit del vot de les seves actuacions, quan són contraris als interessos de l'equip de govern. En aquest sentit, la portaveu d'El Pi, Francisca Campins, manifesta que "ja estam cansats, les formes del batle no són correctes. Aquesta vegada s'ha passat. No pot aprovar a les braves una acta de Ple que no recull correctament les preguntes formulades per El Pi perquè no li agrada el contingut d'aquestes. A partir d'ara ho farem tot per escrit".

Tanca