EL PI DESENVOLUPARÀ PROGRAMES ESPECÍFICS D'ATENCIÓ A LA CRONICITAT I DE PROMOCIÓ DE L'ENVELLIMENT SALUDABLE

EL PI DESENVOLUPARÀ PROGRAMES ESPECÍFICS D'ATENCIÓ A LA CRONICITAT I DE PROMOCIÓ DE L'ENVELLIMENT SALUDABLE

EL PI DESENVOLUPARÀ PROGRAMES ESPECÍFICS D’ATENCIÓ A LA CRONICITAT I DE PROMOCIÓ DE L’ENVELLIMENT SALUDABLE

La formació reconeixerà el 100% de la carrera professional a tots els treballadors interins de la sanitat pública

13 de maig de 2019

El candidat d'El Pi-Proposta per les Illes al Parlament Balear, Jaume Font, ha assegurat que l'evolució de la piràmide poblacional fa imprescindible desenvolupar programes adreçats específicament a la cronicitat i la dependència. «Treballarem amb cos i ànima per garantir que les persones majors o amb malalties cròniques rebin una atenció propera i adequada», ha sentenciat Font.

Una altra de les propostes que recull la formació al seu programa electoral és la redacció d'un pla específic de recursos intermedis, com hospitals de dia, destinats als pacients fràgils amb la finalitat de prevenir la dependència i fomentar l'envelliment saludable. També s'implementaran programes de cures pal·liatives i atenció domiciliària en els processos de final de vida.

Font també s'ha compromès a fer una revisió del mapa d'infraestructures sanitàries per aconseguir que els ciutadans de les illes tenguin atenció les 24 hores, el més a prop possible del seu lloc de residència; ja que, ha afirmat, hi ha municipis amb una forta càrrega poblacional, especialment en els mesos d'estiu, que només disposen d'unitats bàsiques de salut.

Pel que fa a les llistes d'espera, El Pi es compromet a prendre mesures específiques per aconseguir que cap pacient esperi més de 60 dies per a una consulta o prova diagnòstica o 180 per a una intervenció quirúrgica, tal com estableix el Decret de Garantia de Demora. En aquesta línia, s'impulsaran campanyes de sensibilització i de corresponsabilitat de la població envers les conseqüències que tenen les incompareixences a les cites mèdiques per al mateix sistema i per a altres malalts.

Referent a la lliure elecció de professional sanitari, es promourà la lliure elecció d'especialistes en pediatria o ginecologia. A més, es reforçaran especialitats com al·lergologia i geriatria, que es troben lluny de la ràtio recomanada.

Totes aquestes propostes, ha sentenciat Font, no seran possibles sense la implicació dels professionals sanitaris als quals ha definit com «els vertaders sostenidors de la sanitat pública i de qualitat». «S'han d'adquirir compromisos pel que fa a la fidelització dels professionals sanitaris i al reconeixement dels seus drets laborals, com ara el pagament del 100% de la carrera professional als treballadors interins de la sanitat», ha asseverat. Sobre aquesta qüestió, Font s'ha compromès a fer extensiu el pagament d'aquest complement salarial, no només als metges, sinó a tots els professionals interins del sistema públic de salut amb una retroactivitat de 4 anys. «Sabem que aquest pagament implica un importantíssim esforç pressupostari, però no és altra cosa que reconèixer el dret d'aquests treballadors», ha afegit.

Font ha assegurat que s'han d'invertir tots els recursos que siguin necessaris per garantir una sanitat sota les premisses d'universalitat, equitat i gratuïtat. El líder regionalista ha insistit que s'ha de fer una planificació sanitària ubicant als pacients en el centre de l'atenció, desenvolupant polítiques que garanteixin l'atenció que es mereixen i reclamant el finançament que ens pertoca per fer-ho possible.

Tanca