EL PI FA COMPARÈIXER EL CONSELLER DE TURISME EN EL PLE DEL PARLAMENT PER REITERATS INCOMPLIMENTS

EL PI FA COMPARÈIXER EL CONSELLER DE TURISME EN EL PLE DEL PARLAMENT PER REITERATS INCOMPLIMENTS

EL PI FA COMPARÈIXER EL CONSELLER DE TURISME EN EL PLE DEL PARLAMENT PER REITERATS INCOMPLIMENTS

La formació ha demanat la compareixença de Biel Barceló, que serà durant el proper Ple del Parlament, davant dels reiterats incompliments legals d’aquesta Conselleria pel que fa al lloguer turístic i a posar un sostre per regular les empreses de lloguer.  Dues iniciatives que varen ser aprovades respectivament amb el suport dels partits que signen el Pacte de Govern.   

1 octubre 2016

El 17 de febrer el Parlament de les Illes Balears, amb el suport explícit dels partits del Govern i el que els dóna suport, aprovava en el Ple regular dins un marc legal el lloguer turístic en un termini de màxim tres mesos. A més de treballar per millorar la connexió aèria durant la temporada baixa amb l'objectiu de garantir connexions atractives amb els mercats emissors o regular l'oferta hotelera del "tot inclòs" abans que acabi 2016 vetllant per la fixació d'uns paràmetres de qualitat, entre d'altres punts.

Per l'incompliment d’aquesta moció que implica que per mandat legal, el 17 de maig de 2016, com a màxim, s'havia de regular el lloguer turístic, El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS sol·licità la compareixença del Conseller de Turisme, Biel Barceló en el Ple de la Cambra, que se farà efectiu aquest proper dimarts.

Tot i així, els incompliments se succeeixen. Tampoc s’ha fet efectiu l’acord del passat 2 de març mitjançant la qual se sol·licitava que el lloguer de temporada turístic estàs subjecte a un control administratiu fent una comunicació prèvia davant la Conselleria de Turisme, així com la previsió de mesures oportunes per evitar la massificació i les molèsties als veïnats dels habitatges que siguin objecte de lloguer turístic, entre d'altres mesures.

Ni l'esmena d’El Pi a la Llei d'Impost sobre Estades Turístiques que, una vegada duita a debat i aprovada de nou pel Govern, va suposar afegir una Nova Disposició addicional que deia que “en el termini màxim de cinc mesos des de l'entrada en vigor de la present llei el Govern de les Illes Balears remetrà al Parlament de les Illes un Projecte de Llei dels habitatges objecte de comercialització turística (…)”. El termini acabà el 30 d'agost, l'estiu passat.

Però la Conselleria de Turisme no només incompleix de forma reiterada pel que fa a la regulació del lloguer turístic, tampoc ha treballat en la proposta de posar un sostre als cotxes de lloguer aprovada el 26 de novembre de l’any passat i que ha motiva la petició d’una nova compareixença per part del Conseller.

Es calcula que 40 mil cotxes de rent a car han circulat de forma incontrolada aquest estiu per les Illes saturant les carreteres i provocant malestar entre els residents. El Pi critica que, tot i reconeixent la dificultat de la tasca, no hi ha hagut cap intenció per part del Govern de posar ordre quan des de gairebé fa un any tenia el mandat parlamentari de fer un estudi de viabilitat per l'establiment d’un sostre de cotxes de lloguer que es poden comercialitzar a les Illes Balears i que establís uns criteris per repartir entre les empreses de cotxes de lloguer les corresponents quotes fins arribar al sostre.

El Pi es demana perquè els partits que conformen el pacte de Govern parlen de posar sostres al turisme si la mateixa Conselleria pertinent, en 15 meses de Govern, no ha fet cap actuació, obligatòria per mandat legal, per regular-ne les principals irregularitats.

Tanca