EL PI FACILITA QUE LA POLICIA LOCAL PUGUI ACCEDIR A LES CONVOCATÒRIES DELS AJUNTAMENTS

EL PI FACILITA QUE LA POLICIA LOCAL PUGUI ACCEDIR A LES CONVOCATÒRIES DELS AJUNTAMENTS

EL PI FACILITA QUE LA POLICIA LOCAL PUGUI ACCEDIR A LES CONVOCATÒRIES DELS AJUNTAMENTS

Moltes convocatòries de places per a la Policia Local que fan els Ajuntaments queden desertes perquè no hi ha personal que compleixi les característiques. Per aquest motiu, la formació ha presentat una Proposició No de Llei en Comissió d’Assumptes Institucionals instant al Govern a convocar més cursos de capacitació per augmentar el número de persones que puguin optar a aquestes places.   

28 de setembre del 2016

“És un fet conegut que a totes les Illes hi ha una manca important de persones que reuneixen els requisits per accedir als cossos de la Policia Local degut, principalment, a una manca de formació específica”. Tot recordant que la convocatòria dels cursos de formació és una competència del Govern, la diputada d’El Pi, Maria Antònia Sureda, ha defensat una iniciativa en Comissió d’Assumptes Institucionals, per tal que en menys de 6 mesos l’Executiu augmenti els cursos de capacitació. La formació vol donar solució a un dels principals problemes de molts Ajuntaments de les Illes que “no troben gent preparada per cobrir les places perquè no tenen com preparar-se”, ha afegit.

El Pi destaca que, tot i que la iniciativa s’ha aprovat per majoria, ha rebut el vot en contra tant del Partit Popular com de Podemos que han al·legat que la plantilla policial té altres necessitats laborals. La diputada d’El Pi els ha instat a presentar una iniciativa al respecte mentre ha reclamat que “una cosa no lleva l'altra”, la necessitat primera és “tenir personal, llavors parlarem de consolidar-los la plaça, amb el que també hi estam d'acord”, ha dit.

Tanca