EL PI I AEVAB DENUNCIEN QUE DELS 80 MIL COTXES DE LLOGUER DE BALEARS, LA MEITAT NO ESTAN REGISTRATS

EL PI I AEVAB DENUNCIEN QUE DELS 80 MIL COTXES DE LLOGUER  DE BALEARS, LA MEITAT NO ESTAN REGISTRATS

EL PI I AEVAB DENUNCIEN QUE DELS 80 MIL COTXES DE LLOGUER DE BALEARS, LA MEITAT NO ESTAN REGISTRATS

El portaveu d’El Pi, Jaume Font, i el President de l’Associació de Rent a Cars, Ramon Reus, critiquen que no s’hagi evitat la saturació a les carreteres i la manca d'acció del Govern Balear; més de 6 mesos després que el Parlament aprovàs una Proposició No de Llei d’El Pi per iniciar els tràmits per posar un sostre als cotxes de lloguer, la formació ha registrat una sol·licitud de compareixença del Conseller de Turisme, Biel Barceló.

27 de juliol 2016

Uns 80 mil vehicles de lloguer circulen per les carreteres de les Illes Balears aquest estiu i només la meitat estan inscrits en el registre oficial de la Conselleria de Turisme. El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i l’Associació de Vehicles de Lloguer calculen i denuncien que entre 35 i 40 mil cotxes de lloguer estan fora del control del Govern. “Només aplicant la Llei, el problema de la saturació s'arreglaria”, han dit.

El Pi ha recordat que el passat mes de novembre s'aprovà en Comissió de Turisme una Proposició No de Llei per iniciar la regulació del sector i, més de sis mesos després sense que s’hagi fet res al respecte, la formació ha registrat una petició de compareixença del Conseller de Turisme, Biel Barceló, per tal que n'expliqui l'incompliment. “És l'esperit d'El Pi ajudar a qui governi però també demanar explicacions. Per què s'incompleix un mandat parlamentari?”, ha dit Font.

La iniciativa aprovada explicava la necessitat d’una planificació, tant per les reiterades demandes des del sector com per la protecció dels drets dels consumidors, i demanava fer un estudi de viabilitat per establir un sostre de cotxes de lloguer a través d’un sistema de quotes que tendria en compte, per exemple, el pagament a Balears de l'Impost de circulació o que l'empresa estigui establerta i en funcionament a les Illes. A més, la Proposició d’El Pi sol·licitava un estudi per exigir una targeta turística als cotxes de lloguer que garanteixi que el vehicle pertany a una empresa determinada.

En aquest sentit, durant la roda de premsa s’ha recordat que Balears deixa d'ingressar 9 milions d’euros perquè hi ha unes 20 empreses que tributen, majoritàriament a Madrid. “Amb aquest descontrol hi perdem tots”, ha dit Ramon Reus.

Font i Reus han recordat que el Reglament de la Llei de Turisme obliga a les empreses de Rent a Car a donar-se d’alta i fer una declaració responsable sobre les seves flotes. De fet, el passat mes de maig el diputat Josep Melià ja demanava al Conseller de Turisme en el Ple del Parlament quines accions tenia previstes per aquelles empreses Rent a Car no inscrites en el Registre oficial de la Conselleria. Si bé la resposta del també Vicepresident del Govern passava per fer inspeccions i tenir un major control, el cert és que no hi ha inspectors en aquesta Conselleria i els controls no s'estan fent.

Tanca