EL PI INCA ACONSEGUEIX QUE L'AJUNTAMENT D’INCA INSTI AL GOVERN BALEAR A TREBALLAR PER FRENAR LA MASSIVA DESTRUCCIÓ DEL TEIXIT INDUSTRIAL

EL PI INCA ACONSEGUEIX QUE L'AJUNTAMENT D’INCA INSTI AL GOVERN BALEAR A TREBALLAR PER FRENAR LA MASSIVA DESTRUCCIÓ DEL TEIXIT INDUSTRIAL

EL PI INCA ACONSEGUEIX QUE L’AJUNTAMENT D’INCA INSTI AL GOVERN BALEAR A TREBALLAR PER FRENAR LA MASSIVA DESTRUCCIÓ DEL TEIXIT INDUSTRIAL

La formació considera de vital importància un gran Pacte per la Indústria davant la nul·la iniciativa del Govern balear i la manca d'eficàcia del Reial Decret 1034/1999. El Pi Inca aposta per recuperar part del teixit industrial destruït per la deslocalització a través de tot un seguit de mesures a nivell legislatiu com ara incrementar la partida pressupostària destinada a compensar el transport marítim i aeri de les mercaderies amb origen i destí a les Balears i altres iniciatives que s'haurien de desplegar en el marc de la propera Llei d'Indústria de la Comunitat.

25 de novembre de 2016

El Pi Inca aconseguí ahir durant la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d’Inca l'aprovació per unanimitat d’una moció a favor de la necessitat de posar en marxa un gran Pacte per la Indústria entre tots els diferents grups polítics i agents econòmics i socials implicats amb l'objectiu de diversificar el model econòmic de la nostra Comunitat, actualment quasi basat en el monocultiu turístic, i desenvolupar un creixement sostenible que permeti avançar en competitivitat, productivitat, solidaritat i equilibri territorial, afavorint, a més, la innovació, el creixement empresarial, el sector primari i la creació d’una ocupació de qualitat a les Balears.

D'acord amb la formació, el Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, que regula el sistema per a l'atorgament de compensacions al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears, no s'ha mostrat efectiu. “La prova més palpable d'aquest fracàs és la massiva destrucció del teixit industrial a la nostra Comunitat durant aquests últims anys, de la qual Inca n'és, lamentablement, un cas paradigmàtic”, recalcà el Portaveu d’El Pi Inca al Ple del Consistori inquer, Gori Ferrà.

El Pi Inca considera que el Pacte per la Indústria hauria de contemplar mesures i actuacions a nivell legislatiu que impliquin a totes les Administracions competents i que s'incloguin en la propera Llei d'Indústria de la Comunitat. Entre d'altres, la formació regionalista proposa combatre la destrucció de més teixit industrial mitjançant:

  • La creació i posada en marxa a la Comunitat d’un programa que contempli la recuperació de part del teixit industrial destruït per la deslocalització i la implantació d'entitats de control i mesura de l'activitat industrial, certificades per l'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació).
  • Instar al Govern de l'Estat a augmentar la partida pressupostària destinada a les properes convocatòries fruit del Reial Decret 1034/1999 de tal manera que els percentatges resultants s'acostin als màxims permesos (un 35% en el cas de les mercaderies amb origen i un 30% per a les mercaderies en destí) i a promoure la construcció de totes aquelles infraestructures necessàries relacionades amb el Corredor Mediterrani; ja que oferiria una eficient sortida exportadora econòmica a tot el litoral mediterrani incloent les Illes Balears.

Tanca