EL PI INCA: UN ANY LLUITANT PER INCA

EL PI INCA: UN ANY LLUITANT PER INCA

EL PI INCA: UN ANY LLUITANT PER INCA

El Pi Inca destaca la feina feta des de les dues Regidories que capitaneja a la capital del Raiguer: Esports i Seguretat Ciutadana i Mobilitat. Dintre dels principals ítems aconseguits hi trobem l'impuls a l'ordenació i senyalització del trànsit i les millores realitzades en les infraestructures esportives municipals.

22 de juny de 2016

El Pi Inca fa balanç del primer any de legislatura, posant especial èmfasis en la tasca portada a terme pels seus dos regidors en el Consistori inquer: Gori Ferrà, Regidor d’Esports, i Antonia Triguero, Regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.

Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, s’ha donat un evident impuls a l’ordenació i senyalització del trànsit a la ciutat d’Inca, sent una realitat la creació d’una rotonda al carrer General Luque o la millora de la senyalització del polígon del municipi. Amés, s’ha aconseguit augmentar la plantilla d’oficials i incrementar la vigilància i la sanció per aquells casos d’abocaments il·legals de residus.

Des de la Regidora d’Esports, s’han dut a terme millores en les infraestructures existents com és el cas de les Piscines Municipals Cobertes, on s’ha revisat i millorat la instal·lació de fontaneria dels vestidors, el Poliesportiu Mateu Canyelles, on s’han eliminat les faroles obsoletes de les piscines, el Pavelló Sa Creu, en el qual s’ha revisat tota la instal·lació de fontaneria, o el Palau Municipal, que ha sofert nombroses actualitzacions a la xarxa de fontaneria.

No obstant, la formació declara tenir la intenció de seguir treballant com el primer dia per canviar tot allò que encara avui no funciona a Inca. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, es pretén lluitar per assolir una major ampliació de la plantilla de la Policia Local i per millorar les infraestructures viàries existents. La intensificació de la vigilància, tant al cas urbà com a les zones rurals, o la modernització dels serveis administratius són dos dels seus pròxims objectius.

Per la seva part, des de la Regidora d’Esports, la millora de l’eficiència energètica de les Piscines Municipals Cobertes, la construcció de nous vestidors per a la pista d’atletisme i futbol del Poliesportiu Mateu Canyelles o l’organització d’esdeveniments esportius d’àmbit nacional i internacional són alguns dels seus propers reptes.

Tanca