EL PI INTERPEL·LA AL GOVERN SOBRE EL MODEL DE RECONVERSIÓ TURÍSTICA: “AJORNEN DEBATS IMPORTANTS I COMPROMISOS ELECTORALS”

EL PI INTERPEL·LA AL GOVERN SOBRE EL MODEL DE RECONVERSIÓ TURÍSTICA: “AJORNEN DEBATS IMPORTANTS I COMPROMISOS ELECTORALS”

EL PI INTERPEL·LA AL GOVERN SOBRE EL MODEL DE RECONVERSIÓ TURÍSTICA: “AJORNEN DEBATS IMPORTANTS I COMPROMISOS ELECTORALS”

Per la seva banda, el portaveu d'El Pi, Jaume Font, ha defensat durant el debat d’una Proposició No de Llei del Partit Popular sobre la millora del finançament la necessitat de donar una passa més. “Fins ara, cap representant a Madrid ha tengut 15 segons per referir-se al finançament de Balears a l’hora de parlar de pactes.”

9 febrer 2016

El diputat Josep Melià ha defensat una interperl·lació d'El Pi sobre el nou model de reconversió turístic que el Govern té plantejat, perquè ara, ha dit “vivim un moment dolç” però “és necessari continuar amb una política exitosa com ha estat la modernització dels establiments que el Decret de mesures urbanístiques ha posat en perill”.

En aquest sentit, Josep Melià ha demanat una aposta decidida per regular l’oferta turística, ja sigui amb el tot inclòs com el lloguer turístic. “Tenen un compromís que no arriba i mentrestant ja comença una nova temporada i és l’únic que ens permet avançar en la qualitat del producte. Ajornen debats importants i compromisos electorals”

Josep Melià ha instat també a treballar “en l’hàbit de venir en temporada baixa”, a dedicar bona part de l’ecotaxa “a la reconversió”, en treballar en la reconversió turística “per augmentar la qualitat i la temporada”, fer una planificació turística i apostar per la promoció: “Ara mateix desaprofitam recursos”, ha afegit.

PNL MILLORA DEL FINANÇAMENT

El Pi-Proposta per les Illes ha presentat una esmena in voce’ a la Proposició No de Llei del Partit Popular per a la millora del finançament de la Comunitat Autònoma amb la que proposava instar al Govern de Madrid a aprovar un concert econòmic. Tot i que l’esmena no ha estat aprovada, El Pi ha vot a favor de la iniciativa. “El que no entenc és com un grup que governava fins fa quatre dies amb majoria absoluta al Govern i a l’Estat no en va fer res al respecte”, ha remarcat Jaume Font.

El portaveu del grup parlamentari ha recordat que “en un moment delicat” on es negocia el nou Govern de l’Estat, “no hem sentit a ningú que hagui tengut 15 segons per referir-se a un nou sistema de finançament per a Balears”. Font ha qüestionat si amb aquesta proposta “venim per feina o venim una vegada més a cubrir l’expedient”. El diputat d'El Pi s’ha referit a la necessitat d’aprovar un concert econòmic “el mateix que té Navarra o País Basc”, fet que suposaria transferir a la Comunitat la capacitat per recpatar la totalitat d’imports i negociar amb l’Estat la part que se li ha de transferir per pagar els serveis comuns i la corresponent quota de solidaritat.

PNL ERO BIMBO

“Donarem suport a la Proposició No de Llei, això com als treballadors, sindicats i al Conseller de Treball. Ens oferim per ajudar als treballadors de Bimbo però se n’aniran de la Cambra amb el suport de tots, i sense feina, perquè no hem estat capaços de donar-los una alternativa."

Amb aquestes paraules, ha lamentat Jaume Font la manca d’una aposta ferma del Govern pel teixit industrial de la Comunitat, per un nou model productiu “que dóni sortides a la gent que es queda sense feina”. El diputat d'El Pi ha demanat que les mesures es prenguin a llarg termini i en aquest sentit ha criticat el paper del grup Podemos que no vol una Facultat de Medicina. “Els diuen als treballadors de Bimbo que estan amb vostès però quan tenen l’oportunitat de fer una aposta pel teixit industrial, per la innovació, no ho fan”. El portaveu d'El Pi ha lamentat finalment que “hem xerrat de com quedar bé amb els de Bimbo”.

PNL BENESTAR ANIMAL

A aquesta iniciativa El Pi ha demanat la votació per separat dels punts amb la finalitat de votar a favor de la defensa dels drets dels animals en el tercer punt i l’abstenció en el debat de la tauromàquia. “El Pi dóna autonomia als municipis per decidir especialment en matèries com aquesta perquè són els Ajuntaments els qui prenen les decisions que més s’ajusten a la voluntat de la gent del municpi pel que fa a les places de toros”.

PREGUNTES AL GOVERN

En el torn de preguntes de control al Govern, la diputada d'El Pi, Maria Antònia Sureda, ha recordat al Conseller d’Educació, Martí March, que fa vuit anys que a Campos nins, nines, pares, mares i docents reclamen una escola nova perquè l’actual CEIP Joan Veny i Clar ha quedat obsolet. “L’edifici està en mal estat i que, a més, hi manca espai”, i ha demanat una resposta des de la Conselleria “com sí s’ha donat per l’IES de Santa Maria”. Per la seva banda, el Conseller d’Educació no ha donat una data, tot i que ha insistit en la voluntat de fer la infraestructura educativa.

Per la seva banda, el portaveu d'El Pi, Jaume Font, ha demanat a la Presidenta del Govern, Francina Armengol, si amb les dessaladores què disposa el Govern hi haurà aigua potable suficient per abastir les quatre illes durant l’estiu. El diputat ha recordat que aquestes infraestructures “són com transformers perquè abans ningú les volia i ara han resultat d’utilitat”. A més, Jaume Font ha sol·licitat que cada illa pagàs el preu d’aigua amb alta.

A la resposta de la Presidenta, qui no pot garantir aigua abastament durant els mesos d’estiu, Jaume Font ha dit: “hem d’entendre que també quan hi ha aigua s’han de seguir empleant les dessaladores, sinó el cost de manteniment i del desús, és molt alt”.

Tanca