EL PI INTERROGA EL GOVERN PER SABER ON SÓN ELS 322 MILIONS D’EUROS COMPROMESOS PER MONTORO EN ÈPOCA ELECTORAL

EL PI INTERROGA EL GOVERN PER SABER ON SÓN ELS 322 MILIONS D’EUROS COMPROMESOS PER MONTORO EN ÈPOCA ELECTORAL

EL PI INTERROGA EL GOVERN PER SABER ON SÓN ELS 322 MILIONS D’EUROS COMPROMESOS PER MONTORO EN ÈPOCA ELECTORAL

Josep Melià demanarà en el proper ple pels 240 milions d’euros en conceptes de Carreteres que el Govern de l’Estat havia de tornar a Balears juntament amb els 55 milions d’inversions estatutàries i els 113 milions que estaven pendents de negociar en la comissió bilateral mixta; paral·lelament, Jaume Font demanarà a la presidenta del Govern si pot garantir que arribin els doblers del Fons de Liquiditat Autonòmica tot nengant-se a complir el pla d’ajustament del Govern de l’Estat.

El Pi Proposta per les Illes s’interessa per la relació entre les carteres d’Hisenda del Govern Balear i el de l’Estat, i demanarà d’una banda si s’han cobrat els 322 milions d’euros que abans de les eleccions autonòmiques el Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ara en funcions, va comprometre per a la comunitat; i de l’a ltra, si malgrat no presentar un Pla d’Ajustament es rebran doblers del Fons de Liquiditat Autonòmic.

Josep Melià recordarà a la consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, si s’han rebut els 240 milions de carreteres i 55 milions d’inversions estatutàries que el passat 3 de desembre s’acordaren en el marc de la Comissió Mixta bilateral entre Govern Balear i Govern espanyol. A més, el diputat del Pi s’interessarà per saber en quin moment es troben les negociacions per aconseguir els 113 milions que quedaren pendents.

Jaume Font, per la seva banda, demanarà si el Govern pot garantir que arribin doblers del Fons de Liquiditat Autonòmic si es nega a complir les exigències de l’Estat. El Pi recorda que el passat 3 de març el Ministeri d’Hisenda notificà al Govern que disposava de 7 dies per presentar una actualització del pla d’ajustament per valor de 220 milions d’euros (correspon als doblers que el Govern es va gastar de més l’any 2015 que no estaven pressupostats) si es vol accedir al Fons de Liquiditat Autonòmic. En cas contrari no se n’admetrà l’admissió. L’executiu acabà 2015 amb un dèficit de 1,51%. Balears té 8700 milions de deute als bancs i és una de les comunitats que més tarda en pagar als seus proveïdors.  Reduir el període mitjà de pagament al proveïdors.

Tot i negar-se a fer un Pla d’Ajustament, el Consell de Govern aprovà adherir-se al Fons de Liquiditat Autonòmic que suma 257 milions d’euros.

Tanca