EL PI, JUNTAMENT AMB ELS ALTRES PARTITS A L’OPOSICIÓ, DEMANEN UNA INVERSIÓ URGENT DE 150.000 € PER AL POLIESPORTIU DE CALA D’OR

EL PI, JUNTAMENT AMB ELS ALTRES PARTITS A L’OPOSICIÓ, DEMANEN UNA INVERSIÓ URGENT DE 150.000 € PER AL POLIESPORTIU DE CALA D’OR

EL PI, JUNTAMENT AMB ELS ALTRES PARTITS A L’OPOSICIÓ, DEMANEN UNA INVERSIÓ URGENT DE 150.000 € PER AL POLIESPORTIU DE CALA D’OR

Els regidors han presentat una iniciativa, en el mateix sentit de ja fa un any, per tal que els Pressupostos municipals comptin amb una partida de, com a mínim 150.000€, perquè el Poliesportiu presenta nombroses deficiències.

30 de setembre de 2016

Ja fa un any que el Batle de Santanyí es va comprometre a dur a terme una “actuació integral” al Poliesportiu de Cala d'Or. Davant aquesta promesa, també fa un any, els regidors a l’oposició d’El Pi i Alternativa van presentar una iniciativa per tal que aquesta actuació fos immediata i es produís abans de l'inici de l'anterior curs escolar (2015-2016).

Ha començat un nou curs i l’Ajuntament no ha realitzat cap tipus d’actuació a aquesta instal·lació que es troba en un estat de degradació important i posa en perill els usuaris, especialment els nins i nines que en fan ús. Així, aquesta vegada, tots els regidors a l’oposició, El Pi, Alternativa i PSOE, han presentat una moció demanant una partida als Pressupostos municipals de, com a mínim 150.000€ per realitzar obres de millora i que s'executin les obres dins el primer quadrimestre de 2017.

D’aquesta manera, “esperam que aquest equip de Govern aprovi aquesta iniciativa, perquè estam parlant de la seguretat dels nostres nins, de la imatge que donam en un nucli turístic tan important i de que és hora de començar a fer feina amb la gent i per a la gent” ha apuntat José Roig.

Tanca