EL PI LAMENTA UN NOU INCOMPLIMENT DEL GOVERN: L’AULARI DEL PRÍNCEPS D’ESPANYA NO SERÀ UNA REALITAT EL 2016

EL PI LAMENTA UN NOU INCOMPLIMENT DEL GOVERN: L’AULARI DEL PRÍNCEPS D’ESPANYA NO SERÀ UNA REALITAT EL 2016

EL PI LAMENTA UN NOU INCOMPLIMENT DEL GOVERN: L’AULARI DEL PRÍNCEPS D’ESPANYA NO SERÀ UNA REALITAT EL 2016

La Presidenta reconeix que, tot i la promesa de l’exconsellera d’Esports, Esperança Camps, que va fixar una partida de 800 mil euros dels Pressuposts de 2016 per fer-ne les obres, la infraestructura estarà enllesitda “durant aquesta lagislatura” però no enguany, com s’havia dit. 

4 octubre 2016

“Ara farà un any es varen fer la foto anunciant el Projecte d’un nou institut en el Centre de Tecnificació Prínceps d’Espanya, també es feren una fotografia amb els esportistes, però acaba l’any i tornam a tenir una foto i una promesa incomplida”, ha criticat el Portaveu d’El Pi, Jaume Font, a la Presidenta Armengol durant el Ple del Parlament. “Començam a pensar que aquest Govern no és de fiar”.

A la presentació dels Pressuposts, el passat mes de novembre l’exconsellera d’Esports, Esperança Camps, va anunciar la construcció d’un aulari en el Centre de Tecnificació Prínceps d’Espanya. Va xifrar una partida en 1.088.088 euros del Pressupost anual per millorar-ne les instal·lacions. 800.000 euros dels quals havien de servir per començar la construcció d’un aulari nou pels esportistes que estudien i entrenen als Prínceps.

Així ho ha recordat el Portaveu del Grup Parlamentari d’El Pi, Jaume Font, perquè les obres havien de començar enguany. “Els nostres esportistes estudien en aules prefabricades, no tenen menjador ni sala de descans i l’aula de tecnologia no està adaptada a la normativa vigent”, ha dit.

LaPresidenta del Govern ha explicat que el motiu de l’incompliment és una manca de llicències d’activitat per part de l’Ajuntament de Palma i assegura que ara es preveu una partida de 5,2 milions d’euros. El Pi aclareix finalment que el nou aulari ja no estarà enllestit pel 2016 com es va prometre, sinó “durant aquesta legislatura”.

Tanca