EL PI LLUCMAJOR DESAPROVA L'INFORME MUNICIPAL SOBRE LA ZONIFICACIÓ PER AL LLOGUER TURÍSTIC AL MUNICIPI

EL PI LLUCMAJOR DESAPROVA L'INFORME MUNICIPAL SOBRE LA ZONIFICACIÓ PER AL LLOGUER TURÍSTIC AL MUNICIPI

EL PI LLUCMAJOR DESAPROVA L’INFORME MUNICIPAL SOBRE LA ZONIFICACIÓ PER AL LLOGUER TURÍSTIC AL MUNICIPI

Bernadí Vives defensa que als nuclis de Son Verí, Son Verí Nou, Cala Blava i Bellavista es pugui desenvolupar aquesta activitat, al manco en habitatges unifamiliars

15 de març de 2018

El Pi Llucmajor manifesta el seu desacord amb l'informe remès al Consell de Mallorca per part del batle de la localitat en relació al projecte de zonificació per al lloguer turístic. Aquest informe municipal demana al Consell que sigui encara més restrictiu amb aquesta activitat als nuclis de Son Verí, Son Verí Nou, Cala Blava i Bellavista.

A la seva proposta inicial, el CIM considerava aquestes urbanitzacions nuclis de costa amb major pressió turística i, per tant, només contemplava noves autoritzacions per a lloguer turístic en habitatges principals i per un màxim de 60 dies.

L'informe remès al Consell per part de l'Ajuntament de Llucmajor demana que la zonificació sigui més restrictiva encara i la prohibeixi a tots els habitatges plurifamiliars, sense la possibilitat d'aquests 60 dies màxims que només acceptaria per a noves autoritzacions en habitatges unifamiliars.

Segons el portaveu del Grup Municipal d'El Pi Llucmajor, Bernadí Vives, "en aquests nuclis de població es podria autoritzar lloguer vacacional perquè no presenten les mateixes característiques que s'Arenal i, de fet, aquesta activitat es podria dur a terme tot l'any en habitatges unifamiliars". La restricció a 60 dies anuals només incrementa l'estacionalitat de l'oferta turística.

Segons Vives, "la zonificació s'ha fet en funció d'uns indicadors, l'elecció dels quals és discutible i les dades utilitzades amb una antiguitat superior als 7 anys, cosa que fa que els resultats no siguin fiables ni reuneixin les condicions d'objectivitat necessàries". A més, El Pi Llucmajor considera que el lloguer turístic al municipi ha permès socialitzar i democratitzar els beneficis del turisme i ha col·laborat en la dinamització i bona marxa de l'anomenada oferta complementària (comerços, bars, restaurants, pintors, fontaners).

Tanca