EL PI MARIA DE LA SALUT APOSTA PER LA CREACIÓ D’UN CASAL DE CULTURA QUE "REVITALITZI EL MUNICIPI”

EL PI MARIA DE LA SALUT APOSTA PER LA CREACIÓ D’UN CASAL DE CULTURA QUE "REVITALITZI EL MUNICIPI”

EL PI MARIA DE LA SALUT APOSTA PER LA CREACIÓ D’UN CASAL DE CULTURA QUE “REVITALITZI EL MUNICIPI”

El ple de l’Ajuntament aprovà anit passada una moció conjunta del Pi, MÉS i PSIB en la qual es proposa convertir l’Escola de Baix en un centre de cultura. L’objectiu de la iniciativa, que s’ha consensuat amb les associacions de Maria, és convertir aquest edifici en un element de dinamització pel municipi.

 9 de febrer de 2016

“Establir la Biblioteca municipal a l’Escola de Baix; habilitar la resta de dependències perquè puguin acollir el màxim d’activitats possibles i preveure en els pressuposts d’enguany una partida per posar en marxa el nou Casal de Cultura i la Biblioteca”. Aquests són els tres acords aprovats durant el plenari d’aquest dilluns a Maria de la Salut gràcies als vots del Pi, MÉS i PSIB. Com ha explicat el regidor de Proposta per les llles, Biel Mas, l’objectiu de la moció presentada pels tres grups és “revitalitzar el municipi, potenciar l’associacionisme i habilitar un espai on els mariandos puguin desenvolupar i gaudir de tot tipus d’iniciatives culturals”.

Per tal d’oferir estabilitat a la iniciativa, els representants de les tres formacions es reuniren el passat cap de setmana amb les associacions de Maria a qui presentaren el projecte: “Pensam que l’edifici de l’Escola de Baix, que sempre ha tengut un ús educatiu, compleix els requisits per convertir-se en un espai multidisciplinar i centre neuràlgic de la vida cultural del poble. Volem, a més, que el projecte es culmini amb el trasllat de la Biblioteca municipal, seguint evidentment els criteris i informes dels tècnics del Consell de Mallorca. D’aquesta manera podríem recuperar el servei de biblioteca, que a dia d’avui pateix mancances a conseqüència d’una nul·la inversió per part de l’ajuntament”.

En definitiva, segons Mas, “allò que es pretén és donar vida al municipi i fer-lo atractiu per a tots. Que sigui un poble actiu. I donar impuls a la cultura podria ser un bon començament per aconseguir-ho”.

Tanca