EL PI PALMA DEMANA ABONAMENTS DE TRANSPORT PÚBLIC TAMBÉ PER ALS TURISTES

EL PI PALMA DEMANA ABONAMENTS DE TRANSPORT PÚBLIC TAMBÉ PER ALS TURISTES

EL PI PALMA DEMANA ABONAMENTS DE TRANSPORT PÚBLIC TAMBÉ PER ALS TURISTES

La formació proposa a més reunificar les targetes de transport i aunar en una sola el servei del bus de l'EMT, la intermodal del metro i el tren

11 de juliol de 2016 

El Pi Palma insta a l’Ajuntament a crear abonaments de transport públic per als turistes per facilitar-ne l’ús. Aquesta possibilitat existeix ja a altres ciutats europees i el fet de no oferir-la suposa una discriminació pel turista de Palma al d'altres destinacions i també en comparació a les avantatges dels residents.

És més, El Pi Palma demana que la targeta ciutadana serveixi per fer ús no només l'autobús sinó també el metro i el tren. Això seria possible a través d’un conveni entre l'EMT de l’Ajuntament i els SFM del Govern que té una targeta intermodal que permet utilitzar tota la xarxa dels SFM i les línies de bus de la Part Forana. Seria lògic que a través d’aquest servei també s'enllaçàs amb Palma.

En aquest sentit cal recordar que tot resident de Balears pot gaudir d'una targeta ciutadana, sigui o no resident a Palma, per tant redundaria positivament no només en els ciutadans de Palma sinó en els de tot Mallorca i les altres illes.

Tanca