EL PI PALMA DEMANA LA IMPLICACIÓ DE TOTES LES INSTITUCIONS EN EL REALLOTJAMENT DE SON BANYA

EL PI PALMA DEMANA LA IMPLICACIÓ DE TOTES LES INSTITUCIONS EN EL REALLOTJAMENT DE SON BANYA

EL PI PALMA DEMANA LA IMPLICACIÓ DE TOTES LES INSTITUCIONS EN EL REALLOTJAMENT DE SON BANYA

  • El desmantellament s’ha d'acompanyar de mesures de seguiment que assegurin la correcta i definitiva integració social del col·lectiu afectat

21 d'agost de 2017

El PI-PALMA reclama una implicació decidida i una intervenció coordinada de totes les administracions competents en el desmantellament definitiu del poblat de Son Banya i el reallotjament de totes les famílies que ara hi viuen.

Aquesta planificació ha de distingir i separar clarament les famílies gitanes dels clans de la droga, que utilitzen a les primeres com a barricada de les seves accions delictives. El desmantellament de Son Banya ha d’anar acompanyat de mesures de seguiment, control i assistència que assegurin la correcta i definitiva integració social d’aquest col·lectiu i donin tranquil·litat a la població receptora.

Exigim a totes les administracions competents rigor i aplicació dels recursos suficients en aquesta tasca i no que, com ha estat una constant els darrers 40 anys, uns i altres mirin cap a un altre costat, deixant tota la responsabilitat econòmica, social i logística a l'Ajuntament de Palma, quan la realitat és que ens enfrontem a un problema de tota la societat mallorquina.

La feina de reallotjament s’ha de fer amb el suport decidit de la Delegació del Govern, de la Fiscalia i de l'administració judicial pel que fa al control, seguiment i desmantellament de les xarxes i màfies de la droga.

La condició essencial que s’ha de pactar amb el col·lectiu gitano ha de ser la de poder treballar amb les màximes garanties i facilitats amb els menors, amb acceptació de protocols rigorosos d'absentisme escolar i amb implicació dels organismes responsables d’aplicar els règims sancionadors: policia, fiscalia, jutges i administracions responsables en matèria de tutela i acolliment, si aquestes mesures s’han d’arribar a adoptar en casos extrems.

El PI-PALMA demana a la ciutadania col·laboració, paciència, bona voluntat i confiança en les institucions que tenen la responsabilitat de desmantellar el poblat de Son Banya i reallotjar les famílies que hi viuen.

Tanca