EL PI PALMA DENUNCIA LA MALA GESTIÓ DELS CASALS D'ENTITATS DE L'AJUNTAMENT

EL PI PALMA DENUNCIA LA MALA GESTIÓ DELS CASALS D'ENTITATS DE L'AJUNTAMENT

EL PI PALMA DENUNCIA LA MALA GESTIÓ DELS CASALS D’ENTITATS DE L’AJUNTAMENT

7 d’octubre de 2017

El Pi Palma denuncia la mala gestió que l'Ajuntament de Palma està demostrant amb els Casals d'Entitats. No només està incomplint la mateixa reglamentació d'usos, sinó que quan intenta donar solucions ho fa amb criteris partidistes i sense donar una resposta adequada a les entitats que, bé o malament, ocupen aquests espais des de fa anys. A més, Cort també perjudica la resta d'entitats de Palma que, en concurrència no competitiva, transparència i objectivitat, també tenen dret a fer un ús normal d'aquests espais.

En aquest sentit, El Pi Palma reclama a l'Ajuntament una actuació més transparent, justa i responsable de l'Hotel d'Entitats.

El Pi Palma vol recordar que l’any 2009 l’Ajuntament de Palma va posar en marxa l'Hotel d'Entitats a un espai de 1.200 metres quadrats que ocupa la tercera planta del mercat del Camp Redó, per tal que una trentena d'associacions de Palma poguessin disposar del seu propi espai, amb despatxos i sales múltiples. La realitat va ser, no obstant això, que l’any 2012 la Federació d'Associacions de Persones Majors de Palma va passar a ocupar aquest espai, sembla que en exclusiva, i el va destinar a seu social d’aquesta entitat.

L'any 2015 l'actual equip de govern, amb la regidora de participació, Eva Frade al front, es va proposar regular els usos de l'Hotel d'Entitats i va advertir a la Federació que havia de regularitzar la seva situació, no ocupar de forma permanent les instal·lacions i no usar-les com a seu social; situacions que l’actual reglament de funcionament dels Casals de Barri, aprovat l’any 2014, prohibeix expressament.

No ha estat fins al mes d'octubre d'enguany que el Departament de Participació de l'Ajuntament de Palma ha decidit reordenar els espais, cedint l'ús per un any a la Plataforma del Voluntariat i notificar a la Federació d'Associacions de Persones Majors de Palma que havien d'abandonar unes instal·lacions que, segons l’Ajuntament, ocupen des de fa cinc anys sense cap autorització formal. Una situació d'irregularitat contra la qual cap responsable municipal, ni d'aquesta ni de l'anterior legislatura, havien actuat, ni més ni menys, durant els cinc anys que fa que aquesta entitat ocupa l'espai.

Tanca