EL PI PLANTEJA MESURES PER GARANTIR LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS

EL PI PLANTEJA MESURES PER GARANTIR LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS

EL PI PLANTEJA MESURES PER GARANTIR LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS

Miralles també ha proposat l'increment de les partides d'atenció a la dependència i l'envelliment actiu

21 d'abril de 2019

El candidat d'El Pi al Congrés dels Diputats, Joan Miralles, ha plantejat avui millores per garantir el sosteniment d'un sistema just de pensions i l'atenció a la dependència i l'envelliment actiu.

Segons El Pi, s'ha d'assegurar la revalorització de les pensions perquè no perdin poder adquisitiu any rere any. En aquest sentit, proposa modificar la Llei 23/2013 i el Reial Decret 5/2013, que fonamenten la revalorització anual de les pensions, a la fi i efecte que mai pugin, com passa ara, pujar per sota de l'increment de l'IPC.

Segons Miralles, «la Llei 23/2013 reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revalorització del sistema de pensions ha tingut conseqüències molt negatives per als pensionistes perquè va abandonar l'esquema anterior fonamentat en l'IPC, l'objectiu del qual era el manteniment del poder adquisitiu de les pensions». En l'esquema actual, la situació d'ingressos i despeses de la Seguretat Social a mitjà termini determina la revalorització de les pensions, passant a ser la sostenibilitat financera el principal objectiu.

Els factors per al càlcul de l'índex de revalorització són actualment: els ingressos de la Seguretat Social, l'import de la pensió mitjana i l'evolució del nombre de pensionistes. Resulta, per tant, que els darrers anys els pensionistes han anat perdent poder adquisitiu i que la previsió és que en el futur en perdran molt més si es manté el sistema vigent.

A més, El Pi també planteja un pagament extraordinari a cada pensionista equivalent al poder adquisitiu que hagi pogut perdre els darrers 10 anys, comparant la revalorització de la seva pensió i l'increment de l'Índex de Preus al Consum.

El candidat al Congrés d'El Pi ha destacat la necessitat de posar en valor el col·lectiu de gent gran amb polítiques de distribució equitativa de les rendes de l'Estat per millorar també les partides destinades a l'atenció a la dependència i l'envelliment actiu. Aquests tipus d'iniciatives són, segons Miralles, imprescindibles «perquè el pes de la gent gran és cada vegada més significatiu com a conseqüència del descens de la natalitat i l'allargament de l'esperança de vida».

Tanca