EL PI PRESENTA ESMENA A LA TOTALITAT ALS PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER A 2020

EL PI PRESENTA ESMENA A LA TOTALITAT ALS PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER A 2020

EL PI PRESENTA ESMENA A LA TOTALITAT ALS PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER A 2020

  • La formació considera que aquests Pressuposts no afronten els grans reptes del pròxim any
  • Font critica que els comptes mantinguin una pressió fiscal «massa elevada» i que es perverteixi la naturalesa de l'Impost de Turisme Sostenible

15 de novembre de 2019

El Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha enregistrat avui matí una esmena a la totalitat al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2020. El Pi considera que aquests Pressuposts no donen resposta a les necessitats reals dels ciutadans de les Balears i no afronten els grans reptes del pròxim any: l'alentiment econòmic, el Brexit i la incertesa relativa a la demanda turística.

La formació critica l'augment dels Pressuposts en 435,4 milions d'euros (un 8% respecte a l'any passat) en concepte de deute i préstecs- un increment d'un 39,61%- i no pel que fa a la inversió, que es veu disminuïda en 30 milions d'euros. Els Pressuposts Generals de la CAIB per a l'any 2020 són, segons El Pi, una clara mostra de la manca d'influència del Govern de Francina Armengol a Madrid. El president i portaveu parlamentari d'El Pi, Jaume Font, destaca que «els ingressos pressupostats augmenten a través d'un major deute i dels préstecs i no gràcies a una millora del sistema de finançament autonòmic» i desitja que la conformació ràpida d'un nou Govern estatal «possibiliti el donar resposta a aquest greuge comparatiu per als ciutadans de les Illes Balears».

Així mateix, El Pi lamenta que els comptes mantinguin una pressió fiscal «massa elevada» i que es perverteixi la naturalesa de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS). Font recorda que «El Pi sempre ha estat partidari de l'eliminació de l'Impost sobre Successions i Donacions i de rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF a les rendes mitjanes i baixes. L'ús de part dels fons recaptats amb l'ITS per a despesa corrent és un símptoma evident dels pocs recursos amb els quals compta el Govern, el qual ha trobat- amb l'Impost Turístic- una forma per finançar la seva política d'inversions».

El Grup Parlamentari El Pi assenyala, també, que no hi ha una aposta decidida per la diversificació del model econòmic i productiu de les Illes Balears. «El model actual continua sent excessivament dependent del sector turístic i les inversions en els sectors agrari, industrial i d'innovació són insuficients; com també ho és l'esforç pressupostari destinat a dinamitzar la petita i mitjana empresa», assegura Font.

Als Pressuposts Generals de la CAIB per a l'any 2020 els falta, segons El Pi, una política balear potent envers la reconversió de zones turístiques madures i una millora substantiva de les infraestructures en matèria de sanitat, transport i/o medi ambient. La formació apunta que els recursos pressupostats no garanteixen «la urgent neteja ni el correcte manteniment» dels torrents ni resolen la problemàtica del difícil accés a l'habitatge. El Pi denuncia, també, les retallades patides per Abacua (13 milions d'euros menys), l'Ibisec (14 milions d'euros menys) i IB3 (10 milions d'euros menys).

La formació reclama la necessitat d'elaborar un Pla d'Eficiència a l'Administració autonòmica per tal de dur a terme polítiques efectives d'estalvi de fons públics.

Tanca