EL PI PRESENTA MÉS DE 60 ESMENES ALS PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, LA DEPURACIÓ D'AIGÜES I L'ACCÉS A L'HABITATGE

EL PI PRESENTA MÉS DE 60 ESMENES ALS PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, LA DEPURACIÓ D'AIGÜES I L'ACCÉS A L'HABITATGE

EL PI PRESENTA MÉS DE 60 ESMENES ALS PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, LA DEPURACIÓ D’AIGÜES I L’ACCÉS A L’HABITATGE

El Grup Parlamentari El Pi també planteja ampliar la partida per a neteja de torrents i un pla de reconversió de zones turístiques

26 de novembre de 2017

El Grup Parlamentari El Pi - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS vol que el Govern destini l'any que ve 3 milions d'euros més a noves promocions d'Habitatges de Protecció Oficial, 2 milions per ampliar la partida de neteja de torrents i 1 milió a un Pla de reconversió de zones turístiques.

Són tres de les més de 60 esmenes que El Pi ha presentat al Projecte de Pressuposts de la CAIB 2019, de les que 9 estan destinades a la millora de la depuració d'aigües residuals. Són en total 5.250.000 d'euros per millores generals de depuradores i emissaris, una EDAR nova a Consell i ampliacions de les de Sóller, Maria de la Salut, Campos i Sa Ràpita, entre altres actuacions.

El grup d'El Pi també fa una aposta per a la millora del transport públic amb esmenes per posar en marxa el projecte de tren a Artà (1.500.000 €) i per redactar el projecte d'ampliació del servei ferroviari fins a Alcúdia (200.000 €). A més, es proposa afegir 1.470.000 euros a la partida per perllongar la línia de metro. En aquest mateix àmbit, s'ha presentat una esmena per fer un projecte de pàrquings dissuasius a les estacions de tren i metro (730.000 €) i una altra per a la millora del servei d'alertes i informació als usuaris dels serveis ferroviaris (500.000 €).

Així mateix, es plantegen qüestions per avançar en la diversificació real de l'economia de les Illes Balears i disminuir la seva dependència del turisme. En aquest sentit, s'han presentat esmenes per incrementar en 1.300.000 euros la partida de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears o per afavorir l'embelliment urbà de les zones comercials (1 milió d'euros).

En matèria de seguretat, el grup d'El Pi proposa destinar 1.500.000 euros a incrementar el personal de l'IBANAT, amb l'objectiu de la seva reconversió en un futur grup d'emergències autonòmic, i augmentar en 300 mil euros la partida destinada al servei de Protecció Civil.

Altres esmenes fan referència a la construcció o millora de centres escolars i PACs, així com a la creació d'una Unitat del Dolor a Eivissa (500 mil €). El Pi també demana que 550 mil euros per a l'elaboració d'un Pla de desnitrificació d'aigües per al consum humà i 4 milions per a la compra de la finca de Cala Barques.

Tanca