EL PI PRESENTA UNA ESMENA A LA TOTALITAT A LA LLEI DE LLOGUER TURÍSTIC PERQUÈ "FIXA UNS REQUISITS D'IMPOSSIBLE COMPLIMENT"

EL PI PRESENTA UNA ESMENA A LA TOTALITAT A LA LLEI DE LLOGUER TURÍSTIC PERQUÈ "FIXA UNS REQUISITS D'IMPOSSIBLE COMPLIMENT"

EL PI PRESENTA UNA ESMENA A LA TOTALITAT A LA LLEI DE LLOGUER TURÍSTIC PERQUÈ “FIXA UNS REQUISITS D’IMPOSSIBLE COMPLIMENT”

  • El Grup Parlamentari d'El Pi critica una Llei que perjudica l'oferta que ja està regulada i que no soluciona el problema del lloguer, sinó que el deriva als consells

27 d’abril de 2017

El Pi - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha registrat una esmena a la totalitat de devolució a la Llei de Lloguer Turístic que es troba en tramitació parlamentària perquè “no soluciona una realitat econòmica existent que necessita ser regulada sense ni negar-la, ni criminalitzar-la”, ha explicat el diputat del Grup Parlamentari d'El Pi, Josep Melià.

El Pi critica que la llei no hagi previst cap mesura per fer aflorar l'oferta de lloguer turístic que actualment sí compleix els requisits de qualitat. “El projecte estableix un nou sistema d'intercanvi de places ineficient i que llevarà tota agilitat a aquests processos”, ha afegit.

Segons el diputat, la Llei del Lloguer Turístic presentada “fixa uns requisits d'impossible compliment” pels habitatges plurifamiliars. Melià ha posat l'exemple de la necessitat d'instal·lar comptadors d'aigua individuals, disposar d’un certificat energètic, el compliment de normes d'accessibilitat a edificis que tenen molts d'anys...

La postura d’El Pi, a favor d’un paper rellevant i vinculant dels ajuntaments, defensa que es respectin les competències municipals cosa que, expliquen, no es fa amb la llei proposada. L'informe dels consistoris pel procés de zonificació només és vinculant si és en negatiu, no en positiu. “Els ajuntaments, l'administració més propera a la realitat social, han de ser fonamentals i no es pot permetre que existeixi una zonificació en contra del parer municipal”, ha defensat Melià.

El Grup Parlamentari ha explicat que l'esmena a la totalitat es fa també perquè la llei tal com està presentada perjudicaria els habitatges ja autoritzats o donats d’alta a la conselleria, “especialment els unifamiliars”.

Finalment, el Grup Parlamentari ha defensat el dret de tot propietari a fer un arrendament de temporada. “Aquesta llei considera que tot el lloguer breu és turístic, independentment de si es fa per canals i s'ofereixen serveis turístics, és a dir, estableix presumpcions de lloguer turístic jurídicament indefensables”, ha afegit.

Tanca