EL PI PRESENTA UNA INICIATIVA PERQUÈ LES OBRES ARTÍSTIQUES I CULTURALS DE “SA NOSTRA” QUEDIN A LES ILLES BALEARS

EL PI PRESENTA UNA INICIATIVA PERQUÈ LES OBRES ARTÍSTIQUES I CULTURALS DE “SA NOSTRA” QUEDIN A LES ILLES BALEARS

EL PI PRESENTA UNA INICIATIVA PERQUÈ LES OBRES ARTÍSTIQUES I CULTURALS DE “SA NOSTRA” QUEDIN A LES ILLES BALEARS

La diputada d’El Pi, Maria Antònia Sureda, ha defensat en comissió d'Educació, Cultura i Esports una Proposició No de Llei per demanar al Govern que, juntament amb els Consells Insulars, faci una passa ferma i decidida amb l'objectiu de garantir que els béns culturals i artístics de la caixa d'estalvis 'Sa Nostra' romanguin a les Illes Balears.

2 de desembre de 2016

El Pi-Proposta per les Illes Balears presentà i aprovà ahir per unanimitat una iniciativa per salvaguardar els béns artístics i culturals que 'Sa Nostra' va acumular durant els seus anys de funcionament atès el risc que, a causa del procés de fusió viscut per les entitats d'estalvi i amb la dissolució de 'Sa Nostra', aquestes obres surtin de les Illes.

La diputada d’El Pi, Maria Antònia Sureda, va afirmar que “davant el temor de perdre aquestes obres, s'ha fet molt urgent trobar mecanismes que puguin garantir que aquests béns de valor artístic quedin aquí i puguin ser gaudits pels ciutadans d’aquesta terra”.

Així, amb aquesta Proposició No de Llei, El Pi ha aconseguit el compromís del Govern d'impulsar la tramitació dels expedients administratius i l'adopció dels acords que garanteixin que les obres artístiques i culturals, sobretot les que tenen contrastat valor, quedin a les Illes Balears, així com d'estudiar, conjuntament amb els Consells Insulars, la possibilitat d’adquirir part o la totalitat de les obres artístiques i culturals que al llarg dels anys va acumular 'Sa Nostra'.

De fet, no és la primera vegada que El Pi es preocupa per aquest conjunt d’obres. Dia 4 d’octubre, el diputat Josep Melià va demanar en sessió plenària a la Consellera de Transparència, Cultura i Esports quines accions pensa dur el Govern a terme en relació amb aquests béns.

Tanca