EL PI PRESENTA UNA LLEI PER A LA REDUCCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA

EL PI PRESENTA UNA LLEI PER A LA REDUCCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA

EL PI PRESENTA UNA LLEI PER A LA REDUCCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA

“La normativa europea marca que les Administracions han de garantir un subministrament mínim per preservar la dignitat humana en situacions vulnerables, però necessitam un marc legal que ho reguli dins la Comunitat Autònoma”, ha dit el diputat Josep Melià, qui ha presentat la iniciativa acompanyat dels diputats Jaume Font i Maria Antònia Sureda.

6 de desembre de 2016

El Grup Parlamentari El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS registra una Proposició de Llei amb la finalitat que el Govern adopti mesures per pal·liar i reduir la pobresa energètica en els habitatges en situació de vulnerabilitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Josep Melià ha explicat que ja existeix una normativa europea que estableix que les Administracions han de garantir un subministrament mínim per preservar la dignitat humana en situacions vulnerables “però necessitam un marc legal autonòmic”.

La Llei defineix la situació de vulnerabilitat de les famílies, ja sigui “per renda, per situacions socials determinades, per famílies nombroses... Era necessari definir la situació de vulnerabilitat”. A més, s'estableix mesures per pal·liar i reduir la pobresa energètica i per establir totes les actuacions encaminades a disminuir els efectes immediats, així com el nombre de persones que la pateixen.

“Les Administracions hauran de fer front al pagament del subministrament, o part del pagament, depenent de la situació”, ha explicat el diputat. “Però les empreses subministradores també tendran l'obligació d’informar abans de procedir a qualsevol tall de subministre”, ha afegit.

El Pi confia que aquesta Llei, que ja ha estat registrada, rebi l'informe favorable del Govern i sigui presa en consideració amb el suport dels diferents Grups Parlamentaris per tal que sigui una realitat i una ajuda efectiva dins el 2017.

Tanca