EL PI PRESENTA UNA MOCIÓ A PLE DEL PARLAMENT PER A MILLORAR LA FUTURA NORMATIVA D'ESTADES TURÍSTIQUES

EL PI PRESENTA UNA MOCIÓ A PLE DEL PARLAMENT PER A MILLORAR LA FUTURA NORMATIVA D'ESTADES TURÍSTIQUES

EL PI PRESENTA UNA MOCIÓ A PLE DEL PARLAMENT PER A MILLORAR LA FUTURA NORMATIVA D’ESTADES TURÍSTIQUES

  • El Grup Parlamentari d'El Pi proposa que la futura Llei separi els habitatges ja regulats dels que no ho estan i que els Ajuntaments tenguin un paper clau per zonificar l'activitat, entre d'altres.

19 de febrer de 2017

El diputat d’El Pi, Josep Melià, defensarà en el proper Ple del Parlament una moció que proposa set punts per a la millora de la Llei d'Estades Turístiques que està elaborant l'Executiu. En la mateixa línia que ha anat defensant sempre el Grup Parlamentari, El Pi proposa que les places de lloguer turístic ja autoritzades i amb l'activitat legalitzada no es vegin afectades per la nova normativa. “La Llei s'hauria de centrar en l'activitat que no està regulada”, explica Melià.

És més, la moció que es debatrà el proper dimarts insta a diferenciar tres borses de places turístiques diferents: els habitatges plurifamiliars, els unifamiliars i les places hoteleres. A més, especifica que s’estableixi un règim específic més senzill per tal que totes aquelles persones que fa anys que exerceixen el lloguer turístic puguin aflorar seguint uns criteris de qualitat i deixant fora l'oferta existent que no segueixi uns mínims de qualitat. “No es pot negar una realitat econòmica que fa anys que es practica”, ha afegit el Diputat.

D’altra banda, pel que fa als criteris anunciats pel Govern sobre els requisits que han de tenir els habitatges per poder dedicar-se al lloguer vacacional, El Pi proposa que es diferenciïn aquells més antics de 10 anys pel que fa a la normativa d'accessibilitat o de comptadors d'aigua, per tal que no quedin exclosos en la seva totalitat.

Tanca