EL PI PRESENTA UNA MOCIÓ EN ELS AJUNTAMENTS PER MANTENIR EL COMPROMÍS DE NO TOCAR LA PARCEL·LA MÍNIMA PER CONSTRUIR EN SÒL RÚSTIC

EL PI PRESENTA UNA MOCIÓ EN ELS AJUNTAMENTS PER MANTENIR EL COMPROMÍS DE NO TOCAR LA PARCEL·LA MÍNIMA PER CONSTRUIR EN SÒL RÚSTIC

EL PI PRESENTA UNA MOCIÓ EN ELS AJUNTAMENTS PER MANTENIR EL COMPROMÍS DE NO TOCAR LA PARCEL·LA MÍNIMA PER CONSTRUIR EN SÒL RÚSTIC

  • La formació considera necessari que els regidors de tots els partits es posicionin davant la possibilitat que hi hagi un incompliment dels acords adoptats tant en el Consell de Mallorca com en el Parlament Balear pels partits que formen part del Govern

22 de març de 2017

Els regidors d’El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS presentaran una moció en els Ajuntaments on hi tenen representació per tal que es respectin els acords adoptats per unanimitat en el Consell de Mallorca, i per majoria en la Comissió de Medi Ambient del Parlament, on es va decidir que en cap cas s'augmentaran les superfícies mínimes de parcel·la que preveu la Norma 20 de l'actual Pla Territorial de Mallorca per a la construcció de noves edificacions amb d'ús d'habitatge o un canvi d'ús d’altres ja existents.

Actualment, la normativa estableix 50.000 metres quadrats pels terrenys qualificats de sòl rústic de règim general forestal i àrees rurals d'interès paisatgístic i 14.000 metres quadrats per als terrenys qualificats com a àrees d'interès agrari, àrees de transició d'harmonització i sòl rústic de règim general. Segons explica la iniciativa d’El Pi, aquesta regulació té un caràcter de mínims i, per això, a la diversa normativa, instruments d'ordenació territorial i plans urbanístics han definit categories de sòl rústic on aquest ús no és autoritzable (ANEI) o categories on la superfície mínima exigible és més gran.

El Pi considera que les declaracions de la consellera insular de Territori, Mercedes Garrido, a premsa tornen a obrir la possibilitat d’incrementar la superfície mínima de construcció en sòl rústic a més dels 14.000 metres quadrats actuals. La formació creu que això provocaria un allau de noves sol·licituds de llicències com a mesura preventiva davant de possibles canvis a la normativa, demostrant així que els mallorquins no se fien dels actuals responsables de la institució.

Per aquest motiu, El Pi considera necessari que els regidors de tots els partits es posicionin en els seus Ajuntaments davant la intenció de canviar aquesta superfície mínima i la possibilitat que hi hagi un incompliment dels acords adoptats tant en el Consell de Mallorca com en el Parlament Balear pels partits que formen part del Govern.

Tanca