EL PI PRESENTA UNA MOCIÓ SOBRE EL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE COMERÇ, QUE DU MÉS D’UN ANY DE RETARD

EL PI PRESENTA UNA MOCIÓ SOBRE EL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE COMERÇ, QUE DU MÉS D’UN ANY DE RETARD

EL PI PRESENTA UNA MOCIÓ SOBRE EL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE COMERÇ, QUE DU MÉS D’UN ANY DE RETARD

A punt d'aprovar-se en el Parlament la modificació de la Llei de Comerç amb un paper actiu d'El Pi, la formació al Consell de Mallorca vol posar de manifest, una vegada més, que dóna suport al petit i mitjà comerç d'aquesta terra i que no es pot esperar més per una regulació tan necessària i tan anunciada en la que s'ha fet tan poca feina. 

8 de desembre 2016

L'Equip de Govern del Consell de Mallorca fa molts anuncis i poques actuacions. Així ens tenen avesats i així ho demostra que fa més d’un any que s’ha de redactar el PDS de Comerç i només s’ha fet una reunió prèvia de l’equip redactor.

Els Consellers d'El Pi-Proposta per les Illes Balears vàrem votar a favor de l’aprovació inicial d’aquesta NTC i consideram del tot important que es doni seguretat jurídica al sector comercial, des del consens i el diàleg amb totes i cadascuna de les associacions. En un altre temps, aquest era el teixit econòmic més important de l’illa però, dissortadament, a dia d'avui es troba quasi desmantellat del tot.

Tenir cura, per tant, del comerç local ha de ser una de les prioritats que han de tenir totes i cada una de les institucions d’aquesta terra. La necessitat de mantenir un equilibri entre les múltiples ofertes comercials que conviuen al territori és un objectiu cabdal per a la sostenibilitat econòmica, social i urbanística. Un dels mecanismes a través del qual s'instrumentalitza aquest equilibri és l'establiment d’un règim d'horaris.

Donat que, amb l’aprovació inicial de la NTC prèvia al PDS d'equipaments comercials queda palès la intenció del Govern del Consell de Mallorca envers a la protecció del petit i mitjà comerç, des d'El Pi entenem que és del tot necessari, vist els darrers esdeveniments succeïts a Mallorca, refermar aquesta aposta.

Per això, des d’El Pi demanaran que dins l'elaboració i estudis del futur Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials i, en el seu cas, dins el seu contingut, es tengui especialment en compte la conseqüència de l'obertura en diumenges i festius dels grans establiments comercials i la necessitat que les previsions dels plans urbanístics i les autoritzacions administratives municipals tenguin en compte les conseqüències sobre les infraestructures públiques, en relació a la instal·lació de grans establiments comercials, establint les mesures correctores adients.

Tanca