EL PI PRESENTA UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER LLUITAR CONTRA L'INCREMENT DE LES OKUPACIONS D'HABITATGES A LES ILLES

EL PI PRESENTA UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER LLUITAR CONTRA L'INCREMENT DE LES OKUPACIONS D'HABITATGES A LES ILLES

EL PI PRESENTA UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER LLUITAR CONTRA L’INCREMENT DE LES OKUPACIONS D’HABITATGES A LES ILLES

  • El Pi també presentarà en tots els municipis on té representació una moció amb els mateixos termes per tal de canviar i fer més efectiva la normativa actual sobre aquesta problemàtica

24 d’abril de 2017

El Grup Parlamentari d’El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha presentat una Proposició No de Llei per tal d’agilitzar i garantir l'eficàcia de la lluita contra l’ocupació il·legal d’habitatges. Aquesta problemàtica s’ha incrementat de forma important els darrers mesos a les Illes amb un destacat nombre de casos d'ocupacions d’habitatges, molt sovint fruit de màfies organitzades.

Aquests grups delictius ocupen habitatges de forma sistemàtica i després fan contractes de lloguer sobre aquests immobles dels quals no tenen cap títol de possessió o propietat. D’aquesta manera es fa un doble perjudici: als propietaris legítims i a les persones que lloguen l'habitatge ocupat il·legalment.

La PNL presentada pel Grup d’El Pi proposa que el Parlament condemni i rebutgi l’ocupació il·legal de cases i habitatges a les Illes. A la vegada, planteja que la Cambra balear insti a l’Estat a impulsar els canvis normatius i legals que possibilitin que davant una ocupació il·legal el seu propietari recuperi l'habitatge en un termini màxim d’una setmana.

El Pi considera fonamental aquest canvi normatiu perquè les ocupacions s'estan incrementant degut a la manca d’una resposta legal adequada, àgil i contundent. En aquest sentit, considera que la previsió de l'article 245 del Codi Penal i el règim processal per a la recuperació de la propietat s’han demostrat absolutament insuficients.

Segons el portaveu del Grup Parlamentari d’El Pi, Jaume Font, “no podem estar mirant cap a un altre costat davant aquest problema que s'està tornant molt gros. Sembla que els partits grans s'amaguen davant aquesta qüestió”.

Conjuntament a la presentació d’aquesta Proposició no de llei al Parlament, El Pi presentarà també a tots els ajuntaments on té representació una moció en els mateixos termes: demanant la condemna d'aquests fets per part dels plenaris municipals i fent la petició a l’Estat dels canvis normatius necessaris per accelerar la recuperació de l'habitatge per part dels propietaris legals.

En aquest sentit, Porreres serà el primer municipi on se debatrà, avui dilluns, aquesta moció d’El Pi per lluitar contra les ocupacions il·legals.

Tanca