EL PI PRESENTARÀ ALS SEUS MUNICIPIS UNA MOCIÓ PER DEMANAR MÉS EFECTIUS DEL COS DE VIGILANTS DE COSTES A LES ILLES BALEARS

EL PI PRESENTARÀ ALS SEUS MUNICIPIS UNA MOCIÓ PER DEMANAR MÉS EFECTIUS DEL COS DE VIGILANTS DE COSTES A LES ILLES BALEARS

EL PI PRESENTARÀ ALS SEUS MUNICIPIS UNA MOCIÓ PER DEMANAR MÉS EFECTIUS DEL COS DE VIGILANTS DE COSTES A LES ILLES BALEARS

El Pi ha registrat als seus municipis costaners aquesta moció per tal d’evitar que succeeixin fets com els que es van conèixer el passat mes d'agost d'ocupació de platges verges. 

22 de setembre de 2016

Des d’El Pi, es considera que, ja que les competències de vigilància i control del domini públic marítimo-terrestre corresponen a l'Administració estatal a través de les diferents demarcacions de costes, és hora de sol·licitar més efectius del cos de vigilants de costes.

A les Illes Balears és evident la mancança d'efectius del cos de vigilants de costes i, com a conseqüència d'això, és patent el descontrol i són freqüents els cassos en què es fa un ús indegut de les nostres platges i costes. Alguns d'ells han aparegut recentment als mitjans de comunicació i donen mostra de la problemàtica que aquests fets suposen.

Tan sols a Mallorca, l'Administració de l’Estat recapta més de 2 milions d’euros cada any en concepte de taxes i de cànon per a l'ocupació i l'aprofitament del domini públic marítimo-terrestre que satisfan els Ajuntaments costaners.

Tenint en compte aquestes xifres és difícil d’explicar situacions com la de Menorca, que només dos efectius han d'exercir la vigilància i control de tota la línia costanera de l'Illa.

Per això, des dels Ajuntaments, El Pi sol·licitarà que aquestes aportacions que es fan des dels Ajuntaments en concepte de taxes i cànons es vegin recompensades amb un augment dels efectius que operen a les Illes, i així demanaran també que  es remeti a la Delegació de Govern i a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

Tanca