EL PI PRESENTARÀ ESMENA A LA TOTALITAT DELS PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER A 2018

EL PI PRESENTARÀ ESMENA A LA TOTALITAT DELS PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER A 2018

EL PI PRESENTARÀ ESMENA A LA TOTALITAT DELS PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER A 2018

  • Font: "El manteniment de la pressió fiscal perjudica especialment les classes baixes i mitjanes"

13 de novembre de 2017

El Grup Parlamentari d'El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS presentarà una esmena a la totalitat al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma per a 2018. Les principals raons són que no atenen les necessitats reals dels ciutadans de les illes i no els hi traslladen la millora de l'economia.

En aquest sentit, El Pi considera negatiu que es mantingui la pressió fiscal massa elevada, perquè segons el portaveu del Grup Parlamentari d'El Pi, Jaume Font, "perjudica les classes baixes i mitjanes". També estima contraproduent la pujada precipitada i exagerada de l'ecotaxa, quan encara l'impost no s'ha consolidat i pot generar problemes de competitivitat.

Altra raó d'aquesta esmena a la totalitat és la manca d'una millora substantiva en infraestructures sanitàries, de transport i de medi ambient, especialment en l'àmbit de la qualitat de les aigües, tan depurades com les de subministrament per al consum humà.

Font també ha assenyalat que el Govern no han inclòs en els Pressuposts per l'any que ve "una aposta decidida per la diversificació del nostre model econòmic i productiu, que és excessivament dependent del sector turístic". Les inversions en els sectors agrari, industrial i d'innovació són insuficients, com també ho és l'esforç pressupostari per dinamitzar la petita i mitjana empresa.

El Pi també considera necessari un Pla d'eficiència a l'Administració autonòmica que permeti dur a terme polítiques efectives d'estalvi de fons públics.

Tanca