EL PI PROPOSA L'AMPLIACIÓ DE LES DEPURADORES DE SANTA MARGALIDA I SON SERRA PER EVITAR ABOCAMENTS A LA BADIA D'ALCÚDIA

EL PI PROPOSA L'AMPLIACIÓ DE LES DEPURADORES DE SANTA MARGALIDA I SON SERRA PER EVITAR ABOCAMENTS A LA BADIA D'ALCÚDIA

EL PI PROPOSA L’AMPLIACIÓ DE LES DEPURADORES DE SANTA MARGALIDA I SON SERRA PER EVITAR ABOCAMENTS A LA BADIA D’ALCÚDIA

  • El Pi defensa una PNL al Parlament per instar el Govern a fer aquestes ampliacions en comptes de fer una nova EDAR a Can Picafort

15 de novembre de 2017

El Grup Parlamentari d'El Pi defensa una Proposició no de llei per reduir l'abocament d'aigües depurades a través d'emissaris submarins a la Badia d'Alcúdia. La proposta es debatrà avui horabaixa a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament.

La iniciativa presentada per El Pi vol que el Parlament insti al Govern de les Illes Balears a estudiar la possibilitat d'ampliar les dues depuradores existents en un radi de set quilòmetres de Can Picafort (Santa Margalida i Son Serra de Marina). Amb aquesta ampliació es possibilitaria la reutilització de les aigües tractades (reg, recàrrega d'aqüífers, etc.) i s'evitaria l'abocament d'aigües residuals, tractades o sense tractar, a la Badia d'Alcúdia.

Segons el diputat d'El Pi Josep Melià, "aquesta seria la solució a la saturació de l'actual EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) de Muro i Can Picafort i no la construcció i posada en marxa d'una nova a la zona, com vol el Govern de les Illes Balears". Aquesta nova EDAR de Can Picafort, a més, faria l'abocament de l’aigua tractada a través d’un emissari submarí a la Badia d'Alcúdia.

Els ajuntaments de Santa Margalida, Alcúdia i Artà, a més d'entitats ecologistes, s'oposen a aquest projecte del Govern de fer una nova EDAR a Can Picafort perquè consideren que no és una solució sostenible i perquè, com també afegeix Melià "l'abocament d'aigües residuals afecta negativament a la conservació de les praderes de posidònia i suposa desaprofitar l'esforç que es fa de tractament d’aquestes aigües, que podrien ser reutilitzades per a usos agrícoles o per evitar la sobreexplotació de pous".

Tanca