EL PI PROPOSA QUE EL 50% DE L’IMPOST TURÍSTIC REVERTEIXI A LES ZONES QUE EL RECAPTEN

EL PI PROPOSA QUE EL 50% DE L’IMPOST TURÍSTIC REVERTEIXI A LES ZONES QUE EL RECAPTEN

EL PI PROPOSA QUE EL 50% DE L’IMPOST TURÍSTIC REVERTEIXI A LES ZONES QUE EL RECAPTEN

La formació política ha presentat 21 esmenes a l’Impost d’Estades Turístiques, la majoria de les quals van destinades a controlar que sigui finalista.

8 febrer 2016

“La lluita real és un nou sistema de finançament, quan l’haguem assolit, volem que es faci un informe per valorar si és necessari mantenir o derogar aquest impost”. És una de les 21 esmenes que El Pi-Proposta per les Illes ha registrat avui sobre la Llei d’Impost sobre Estades Turístiques i de Mesures d’Impuls del Turisme Sostenible.

Els diputats Jaume Font i Maria Antònia Sureda han fet una sèrie d’aclariments i qüestions prèvies a tenir en compte “per no entrar coixos”, com és la necessitat de regular “de forma immediata” el lloguer turístic i han presentat una esmena perquè es faci un Projecte de Llei d’habitatges de comercialització turística. A més, es demana també que l’impost en cap cas comenci a meritar abans de l’1 de juliol.

Amb les propostes presentades, El Pi ha volgut millorar l’impost turístic amb mesures que en controlin la transparència i la finalitat. En aquest sentit, El Pi proposa que es publiqui un informe de recaptació detallat per zones i que el 50% de l’impost es reverteixi en elles.

“Volem també que una vegada s’hagi iniciat la meritació el Govern modifiqui els Pressuposts de la Comunitat perquè els fons ingressats en aquest exercici siguin finalistes amb la finalitat que determina aquest projecte de Llei”. Jaume Font ha recordat que dins els pressuposts de 2016, ja aprovats, es contempla la recaptació de l’impost però no s’especifica on es destinaran els doblers.

Els diputats d'El Pi han destacat també una esmena mitjançant la qual es reparteix la representativitat de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible que proposa sigui de 24 membres: 6 en representació del Govern, 4 dels Consells Insulars, 2 de la Federació de les Entitats Locals com a representació dels Ajuntaments, 6 agents econòmics i 6 agents socials. La formació demana que els acords de la Comissió s’adoptin per una majoria de 3/5 parts, “de forma que les decisions no estiguin únicament en mans del Govern”.

Jaume Font ha instat a totes les formacions polítiques a estar a l’alçada de les circumstàncies per aprovar aquest impost. “S’han de deixar de banda els protagonismes. Que no sigui l’ego, ni les ganes de quedar bé, que rompi la possibilitat d’un gran acord”, ha dit.

Per acabar, el portaveu del grup parlamentari ha recordar que El Pi és una formació “que escolta tothom” i ha sumat reclamacions de l’Associació d’Agències de Viatges, d’ASAJA, de la Federació Hotelera o de l’Associació de Creueristes, entre d’altres, a les esmenes avui registrades “amb la finalitat de millorar el projecte i donar més fortalesa a aquesta Llei”.

Tanca