EL PI PROPOSA UNA BAIXADA D'IMPOSTS PER A LES RENDES DE 18 A 30 MIL EUROS I A L'IMPOST DE PATRIMONI

EL PI PROPOSA UNA BAIXADA D'IMPOSTS PER A LES RENDES DE 18 A 30 MIL EUROS I A L'IMPOST DE PATRIMONI

EL PI PROPOSA UNA BAIXADA D’IMPOSTS PER A LES RENDES DE 18 A 30 MIL EUROS I A L’IMPOST DE PATRIMONI

“Com pot ser mai que la Comunitat Autònoma cobri més als ciutadans de Balears que el Ministre Montoro?”, es demana el Portaveu del Grup Parlamentari. Jaume Font ha explicat en roda de premsa els objectius principals de les 80 esmenes que El Pi ha presentat als Pressuposts de la Comunitat per a 2017.

28 de novembre de 2016

El Pi ha presentat unes 80 esmenes als Pressuposts de la Comunitat per tal de rebaixar els imposts; amb una clara aposta per l'Educació (en especial augmentant amb la partida per als Jardins de Marivent la dotació per a la Universitat de les Illes Balears) i amb especial atenció a les necessitats municipals.

Jaume Font ha explicat avui que, en línia amb el que El Pi ha defensat sempre, s’han fet 4 esmenes parcials a l'articulat de la Llei per tal que les rendes de menys de 900.000 euros quedin exemptes de pagar l’Impost de Patrimoni i es rebaixi el tram autonòmic de l'IRPF per tal d’equiparar-lo al tram estatal. “Com pot ser mai que la Comunitat Autònoma cobri més als ciutadans de Balears que el Ministre Montoro?”, ha dit. “Despertin senyors del Govern, parlam del gruix de la ciutadania que paga els imposts, molts d'ells no arriben a mileuristes. No són els rics els que paguen imposts”, ha afegit.

El Pi ha estimat en 30 milions d’euros les dues rebaixes impositives que en cap cas repercutirien en una baixada d'ingressos. Les esmenes que compensen la baixada d’imposts es basen en la regulació del lloguer turístic que suposarà un increment de la recaptació de l’Impost Turístic (20 milions) i de l'IRPF (també de l'IVA però no es té en compte perquè el retorn no serà durant el 2017). “Vist que Govern i hotelers han estimat que el 30% del turisme que arriba a Balears no està regulat, si es fa aflorar el negoci, tal i com la gent demana, i es compleix un mandat parlamentari, es recaptarien uns 30 milions d’euros”, ha explicat Jaume Font qui, a més, ha comparat el sistema amb l’Impost Turístic. “L’any passat es va aprovar la partida en els Pressuposts sense tenir la llei feta, va ser amb una previsió d'ingrés”.

Amb aquestes mesures, El Pi cerca que la recuperació econòmica doni aire a les persones amb menys ingressos.

A més a més amb les diferents esmenes, El Pi ha fet un aposta ferma en innovació i en la Universitat incrementant les partides pressupostàries. “Volem destinar als estudiants la partida dedicada a l'obertura dels Jardins de Marivent. “Ja està bé del postureo del Govern, els nostres universitaris han de tenir les mateixes oportunitats que els de la resta de comunitats autonòmiques”.

Finalment, en base al que els diferents regidors als Ajuntaments han sol·licitat, s’han fet un seguit de propostes municipalistes de cara a la millora i reforma d'infraestructures tant educatives, com de Centres de Salut o de depuradores. El portaveu d’El Pi ha destacat que així com l’any passat s'aconseguí la reforma de l'Hospital de Manacor, enguany es fa una aposta per reformar les Urgències de l'Hospital d’Inca o es sol·liciten partides per l'increment de personal i inversions en material sanitari.

Tanca