EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS DEMANARÀ AL CONSELL DE MALLORCA QUE S’INCLOGUI DINS EL PLA PER 2017 LA CARRETERA MA-6100 DE SES SALINES A LA COLÒNIA DE SANT JORDI

EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS DEMANARÀ AL CONSELL DE MALLORCA QUE S’INCLOGUI DINS EL PLA PER 2017 LA CARRETERA MA-6100 DE SES SALINES A LA COLÒNIA DE SANT JORDI

EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS DEMANARÀ AL CONSELL DE MALLORCA QUE S’INCLOGUI DINS EL PLA PER 2017 LA CARRETERA MA-6100 DE SES SALINES A LA COLÒNIA DE SANT JORDI

El Pi defensarà al proper Ple del Consell de Mallorca una de les reivindicacions històriques del municipi: la millora de la carretera de Ses Salines a la Colònia de Sant Jordi.

5 de maig 2016

Ja fa anys que el municipi de Ses Salines reivindica les millores de la carretera MA-6100 tant pel que fa al mal estat del ferm i del traçat, com pel gran volum de tràsit que circula per ella, sobretot quan comença la temporada turística estival.

Antoni Amengual, conseller d’El Pi, ha explicat que “en els darrers anys s’han vist desgraciadament constatades les deficiències de la carretera amb accidents de trànsit de gravetat ocorreguts en la mateixa”.

De fet, ja l’abril de 2015 aquesta institució publicà al BOIB el tràmit d’informació púclica per a l’aprovació inicial del Projecte de millora de traçat de la carretera Ma-6100, per un pressupost de 5 milions d’euros.

Amengual ha exposat que “som coneixedors de primera mà de les bones intencions de l’actual equip de govern respecte a aquesta carretera, però manca una concreció al respecte, fet que ens demanden des de Ses Salines on veuen passar els anys i les millores no arriben”.

Tanca