EL PI QUALIFICA D'INADEQUADA, INJUSTIFICADA I SENSE FONAMENT JURÍDIC LA PROPOSTA DE ZONIFICACIÓ TURÍSTICA DEL CIM

EL PI QUALIFICA D'INADEQUADA, INJUSTIFICADA I SENSE FONAMENT JURÍDIC LA PROPOSTA DE ZONIFICACIÓ TURÍSTICA DEL CIM

EL PI QUALIFICA D’INADEQUADA, INJUSTIFICADA I SENSE FONAMENT JURÍDIC LA PROPOSTA DE ZONIFICACIÓ TURÍSTICA DEL CIM

La formació ha presentat una al·legació a la totalitat del projecte que demana que es retiri i es reconsideri tot el contingut

14 de març de 2018

El grup d'El Pi–PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Consell Insular de Mallorca ha qualificat la proposta de zonificació turística d'inadequada, incapaç i buida de fonaments jurídics i sense arguments territorials i mediambientals. La formació ha presentat una al·legació a la totalitat del projecte que demana que es retiri i es reconsideri tot el contingut perquè els criteris no són adients per "zonificar".

Segons el portaveu d'El Pi, Toni Pastor, "aquest document és incomplet, basat en una delimitació errònia i majoritàriament només intenta justificar la declaració de saturats d'una sèrie de nuclis d'interior amb uns paràmetres completament injustificats i amb unes dades antiquades i desfasades". Pastor ha dit que "hem detectat més d'una incongruència que generarà inseguretat jurídica, a banda d'imprecisions amb el PIAT i una manca d'indicadors relatius a la incidència de la proposta en els planejaments urbanístics vigents o en tramitació". Per aquest motiu, el portaveu d'El Pi ha reclamat, "més autonomia per als ajuntaments perquè siguin els qui acabin de concretar aquesta zonificació".

Pastor ha afegit que "a més, va contra la mateixa Llei de Turisme de la qual emana i que entenem que és la premissa que fa que aquest document ja neixi viciat".

La formació ha proposat al document d'al·legacions tot un seguit d'indicadors de correcció de la delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges. El portaveu d'El Pi ha recordat que "el que es fa és penalitzar les petites economies locals d'interior i hem de tenir clar que els habitatges turístics ajuden a potenciar aquests pobles amb poca activitat econòmica". En aquest sentit, Pastor ha comentat que "aquesta proposta, filla de la Llei Frankenstein de turisme, perpetua el model de sol i platja a Mallorca".

El portaveu d'El Pi al CIM, que ha explicat avui als mitjans el contingut d'aquesta al·legació, també s'ha referit al requeriment que ha fet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència al Consell de Mallorca perquè derogui la suspensió de llicències per a establiments comercials. Pastor ha tornat a reclamar l'aprovació urgent del PECMA i ha deixat clar que el CIM ha de defensar els interessos de Mallorca, una illa limitada en territori que "és un fet que pareix oblidar la Directiva Bolkestein".

Tanca