EL PI RECLAMA MÉS EFICÀCIA I MÉS MUNICIPALISME AL CONSELL DE MALLORCA

EL PI RECLAMA MÉS EFICÀCIA I MÉS MUNICIPALISME AL CONSELL DE MALLORCA

EL PI RECLAMA MÉS EFICÀCIA I MÉS MUNICIPALISME AL CONSELL DE MALLORCA

Una de les primeres demandes que farà El Pi serà que es creï un impost de circulació “temporal” als vehicles principalment de lloguer que arriben a l’illa en vaixell.

8 d’abril 2016

El Pi - Proposta per les Illes Balears presentarà al proper plenari del Consell de Mallorca 35 propostes de resolució encaminades a assolir més eficàcia en el funcionament de la institució i alhora que el Consell de Mallorca estigui més a prop de les necessitats dels municpis.

En aquest sentit, una de les mesures que es demanarà serà que s’estudiï la possibilitat de crear un impost per als cotxes de lloguer que arriben massivament a l’illa en vaixell durant la temporada alta d’empreses que no tributen aquí.

També es presentaran mesures per millorar els municipis com són acabar la circumval·lació de Porreres, la construcció d’una rotonda per ordenar la circulació a la carretera MA-13A d’Inca, el tancament de la planta de compostatge del terme municipal d’Ariany que és deficient, ajuts tècnics i econòmics perquè els municipis puguin elaborar els seus catàlegs de camins i patrimoni o no augmentar la parcel·la mínima de construcció en sòl rústic.

Per tal de dotar de més eficàcia la institució sense oblidar el marcat caràcter municipalista de la institució, El Pi també demanarà la creació d’instruccions en matèria urbanística per unificar criteris i crear seguretat jurídica per als municipis, així com que es posin tots els mitjans necessaris per tal que les iniciatives urbanístiques municipals deixin de ser un calvari de temps i doblers en la tramitació i aprovació.

Tanca