EL PI RECLAMA PER A BALEARS LA GESTIÓ DELS PORTS DE MAÓ, EIVISSA, LA SAVINA I ALCÚDIA

EL PI RECLAMA PER A BALEARS LA GESTIÓ DELS PORTS DE MAÓ, EIVISSA, LA SAVINA I ALCÚDIA

EL PI RECLAMA PER A BALEARS LA GESTIÓ DELS PORTS DE MAÓ, EIVISSA, LA SAVINA I ALCÚDIA

  • El Ple del Parlament debatrà demà una Proposició No de Llei que inclou també la transferència de les instal·lacions nàutiques del Port de Palma

06 de març de 2017

El Grup d’El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES reclamarà demà al Parlament la gestió d'aquests ports de l’Estat a les Illes i de les instal·lacions nàutiques del Port de Palma. Mitjançant una Proposició No de llei, que es debatrà en la sessió plenària, el Grup Parlamentari d’El Pi planteja:

  1. Instar al Govern de l’Estat a modificar la Llei de Ports perquè es deixi de considerar com a ports d'interès general de titularitat estatal els ports de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia.
  2. Instar al Govern de l’Estat a transferir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tots els ports esportius i instal·lacions recreatives existents als port d'interès general.
  3. Instar al Govern de les Illes Balears a defensar davant el Govern de l'Estat que la gestió dels ports de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia, i de tots els ports esportius i instal·lacions nàutiques recreatives de les Illes Balears, estiguin o no a ports d'interès general, correspon al Govern de les Illes.

L'any 2014 l'Autoritat Portuària va tenir a les Illes uns beneficis de més de 16 milions d’euros. Uns beneficis que s'incrementaren fins als 22 milions al 2015. Aquests doblers, segons el portaveu parlamentari d’El Pi “es fan servir per finançar altres infraestructures deficitàries de l’Estat”.

A més, l'actual titularitat estatal d’aquestes instal·lacions portuàries provoca que es prenguin decisions estratègiques sense tenir en compte les conseqüències per a l'entorn que l'envolta. De vegades, de forma enfrontada als plantejaments municipals o les ordenacions territorials insulars i autonòmica.

Segons el Grup Parlamentari d’El Pi és impossible considerar cap port esportiu o instal·lació nàutica recreativa com a port d'interès general segons els criteris establerts a la Llei de Ports de l’Estat.

Aquests criteris són: realitzar activitats comercials marítimes internacionals, afectar a més d’una Comunitat Autònoma, que serveixin a indústries o establiments d'importància estratègica per a l'economia estatal, que tinguin un nivell molt rellevant d'activitat comercial o responguin a necessitats essencials de l'activitat econòmica general de l’Estat i per a garantir la seguretat del tràfic marítim.

Uns criteris que, a excepció del de Palma, tampoc és pot aplicar a la resta de ports de les Illes Balears que ara són considerats d'interès general (Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia).

Tanca