EL PI RECLAMA QUE ELS AJUNTAMENTS SANEJATS PUGUIN INVERTIR ELS SUPERÀVITS PER DONAR LIQUIDITAT I DINAMISME A L'ACTIVITAT ECONÒMICA DELS SEUS MUNICIPIS

EL PI RECLAMA QUE ELS AJUNTAMENTS SANEJATS PUGUIN INVERTIR ELS SUPERÀVITS PER DONAR LIQUIDITAT I DINAMISME A L'ACTIVITAT ECONÒMICA DELS SEUS MUNICIPIS

EL PI RECLAMA QUE ELS AJUNTAMENTS SANEJATS PUGUIN INVERTIR ELS SUPERÀVITS PER DONAR LIQUIDITAT I DINAMISME A L’ACTIVITAT ECONÒMICA DELS SEUS MUNICIPIS

  • La formació reivindica la bonificació de les quotes d'aquells autònoms que estiguin d'alta però que hagin vist reduïts greument els seus ingressos

30 de març de 2020

El Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha presentat una Proposició No de Llei per via d'urgència perquè tots els ajuntaments sanejats puguin invertir els recursos econòmics acumulats als bancs per donar liquiditat i dinamisme a l'activitat econòmica dels seus municipis. L'article 3 del Reial Decret Llei 8/2020 relaxa la denominada regla de despesa i permet als consistoris disposar d'uns 300 milions d'euros dels superàvits de l'exercici 2019 per finançar ajudes econòmiques i prestacions gestionades per part dels Serveis Socials. No obstant això, resulta evident que els superàvits acumulats per les entitats locals en els diversos exercicis pressupostaris és molt més elevat que la petita partida que s'està habilitant. De fet, només a les Illes Balears es calcula que els ajuntaments compten amb més de 500 milions d'euros.

Segons el secretari general i diputat d'El Pi al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, «els doblers dels ajuntaments són dels ciutadans i ciutadanes de cada poble i ciutat». «El que ha de fer el Govern central és permetre que aquests recursos surtin al carrer i es transformin en millores, tot respectant l'autonomia local: la confiscació i el centralisme no són el camí a seguir», critica Melià, qui aposta per la coordinació i el respecte institucional.

Aquesta mesura s'engloba dintre de tot un seguit de propostes de millora que el Grup Parlamentari El Pi planteja respecte al Reial Decret Llei 8/2020. La formació considera que seran molt sovint inassolibles per a la majoria d'empreses de Balears- dedicades a una economia estacional en crisi- els dos requisits que la norma exigeix a les empreses per a la realització d'ERTO: una activitat mínima de sis mesos i el manteniment íntegre de la plantilla.

Per altra banda, la iniciativa d'El Pi, que es debatrà a la Comissió d'Economia de la cambra autonòmica, insta el Govern d'Espanya a modificar el Reial Decret Llei 8/2020 perquè contempli la bonificació de les quotes d'aquells autònoms que estiguin d'alta però que hagin vist reduïts greument els seus ingressos i permeti a les empreses afectades per la crisi acollir-se a l'ajornament de les obligacions bancàries i altres possibles obligacions com ara les de subministraments o dels lloguers.

Finalment, El Pi rebutja la manca de previsió d'agilització en la concessió dels crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial i les garanties exigibles per a la seva obtenció. «Si els crèdits no s'atorguen de forma immediata i amb uns requisits de garantia molt reduïts, aquest instrument esdevindrà inútil per fer front a les conseqüències econòmiques del COVID-19», conclou Melià.

Tanca