EL PI RECLAMA UN PEDIATRA PEL CENTRE DE SALUT DEL CANAL SALAT DE CIUTADELLA

EL PI RECLAMA UN PEDIATRA PEL CENTRE DE SALUT DEL CANAL SALAT DE CIUTADELLA

EL PI RECLAMA UN PEDIATRA PEL CENTRE DE SALUT DEL CANAL SALAT DE CIUTADELLA

La formació recorda que Ciutadella concentra una tercera part de la població de Menorca de les quals, en dades de 2015, 3.825 son menors de 14 anys. Mentre la clínica privada de Ciutadella disposa de dos pediatres, en el Centre de Salut la tasca la desenvolupa un metge de medicina general.

5 de desembre de 2016

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS reclama els serveis d’un pediatra pel Centre de Salut del Canal Salat de Ciutadella, tot tenint en compte que les tasques de pediatria les desenvolupa ara un metge de medicina general.

El Pi recorda que aquest centre de salut presta atenció sanitària a 3.825 menors de 14 anys, segons dades de 2015 publicades per l'IB-Salut. Fent una comparació, el centre sanitari privat de Ciutadella disposa de dos pediatres.

La formació reclama a l'Àrea de Salut de Menorca que torni a planificar les necessitats de personal en funció a la realitat social i demogràfica de l'illa. En aquest sentit, El Pi recorda que l'any 2015 Ciutadella concentrava la tercera part de la població de Menorca i durant l'estiu és el municipi amb la major pressió demogràfica de l'illa. A més, la ciutat es troba a més de 45 Km de l'Hospital Mateu Orfila, amb un temps de desplaçament de 45 minuts.

Ja fa dos anys que es dóna aquesta situació que no és d'infradotació de plantilla sinó que respon a una mala planificació que es pot resoldre si hi ha voluntat.

Tanca