EL PI REGISTRE UNA LLEI PER REDUIR A 10 ELS FESTIUS D’OBERTURA DE GRANS SUPERFÍCIES, PER L’INCOMPLIMENT DEL GOVERN

EL PI REGISTRE UNA LLEI PER REDUIR A 10 ELS FESTIUS D’OBERTURA DE GRANS SUPERFÍCIES, PER L’INCOMPLIMENT DEL GOVERN

EL PI REGISTRE UNA LLEI PER REDUIR A 10 ELS FESTIUS D’OBERTURA DE GRANS SUPERFÍCIES, PER L’INCOMPLIMENT DEL GOVERN

El Pi recorda que ja fa més d’un any que s'aprovà una Proposició No de Llei en el Ple del Parlament que instava al Govern, entre d’altres, a reduir el màxim de festius i diumenges d’obertura comercial autoritzada. La setmana passada davant la manca d'actuacions del Govern al respecte i en previsió que no s'aprovi cap modificació de la Llei del Comerç abans que acabi 2017, la formació registrà la seva pròpia Proposició de Llei amb l'objectiu d’agilitar els tràmits. 

12 d'octubre del 2016

Arrel de les acusacions d'oportunisme sobre El Pi per la presentació d’una Proposició de Llei per a la modificació de la Llei de Comerç pel que fa als dies màxims d’obertura comercial per les grans superfícies autoritzada de festius i diumenges, la formació recorda que és una mesura presa per l'incompliment del Govern a un mandat parlamentari aprovat ara fa més d’un any.

La primera iniciativa d’El Pi en el Parlament Balear durant la present legislatura responia  a una de les principals banderes de la formació: la fèrria defensa del petit i mitjà comerç. La iniciativa, aprovada per la Cambra, instava al Govern a modificar la Llei del Comerç per tal de fer una aposta decidia pel comerç de proximitat.

La iniciativa demanava, concretament:

  1. Que es reduís el màxim de festius i diumenges d’obertura comercial autoritzada, actualment establert en 16 dies.
  2. Que es recuperàs l'establiment de dos períodes de rebaixes l’any per evitar que aquesta forma de promoció quedi diluïda i sense impacte general.
  3. Que es modificàs la normativa comercial amb la finalitat d’establir en 72 hores el màxim d'hores setmanals d’obertura en dies feiners.

Ha passat més d’un any i davant la incapacitat del Govern d'aprovar una reforma a temps per posar-la en pràctica dins el 2017, El Pi ha registrat per la via urgent, una Proposició de Llei a tals efectes. La formació recorda els reiterats incompliments d’aquest Executiu també en altre matèries com són la regulació del lloguer turístic, la del tot inclòs o l'establiment d’un sostre als vehicles de lloguer.

Tanca