EL PI REIVINDICA LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL I LA SINDICATURA DE GREUGES

EL PI REIVINDICA LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL  ECONÒMIC I SOCIAL I LA SINDICATURA DE GREUGES

EL PI REIVINDICA LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL I LA SINDICATURA DE GREUGES

El grup parlamentari ha registrat una Proposició No de Llei a la Comissió d’Assumptes Institucionals per tal de reivindicar el compliment de l’Estatut d’Autonomia quan està a punt de celebrar-se el seu desè aniversari (2017). El primer punt insta al Govern a posar en marxa en menys de sis mesos la Sindicatura de Greuges i el CES. La formació recorda que el passat 30 d’abril el BOIB publicà la restitució del Consell Econòmic i Social, ara fa gairebé 5 mesos.

10 de setembre de 2016

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES vol instar al Govern Balear a realitzar els tràmits i passes necessàries per impulsar el compliment íntegre de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears reclamant el traspàs de les competències pendents a l’Estat i posant en funcionament en menys de 6 mesos les institucions de la Comunitat pendents, especialment la Sindicatura de Greuges i el Consell Econòmic i Social. La formació recorda que aquesta darrera compta ja amb un acord de restitució aprovat pel Govern i publicat pel BOIB des de fa més de 4 mesos i que la Sindicatura de Greuges compta amb una partida pressupostària en els comptes de 2016.

Aquest és el primer punt d’una Proposició No de Llei que el grup parlamentari ha registrat avui per a debatre dins la Comissió d’Assumptes Institucionals. A la mateixa iniciativa es demana que es faci un informe exhaustiu sobre les competències que corresponen a les institucions d'autogovern de les Illes Balears d'acord amb l’Estatut i que encara no han estat transferides per l’Estat, a més de les competències que corresponen als Consells Insulars i que tampoc han estat transferides.

La iniciativa pretén que, aprofitant el desè aniversari de l’aprovació de l’Estatut (de 2007), es duguin a terme accions informatives i reivindica, de nou, l'impuls d’un Règim Econòmic Especial que compensi la insularitat i  un nou sistema de finançament que acabi amb la injustícia financera de Balears.

Tanca