EL PI SANT ANTONI DE PORTMANY DEFENSA LA NOVA ORDENANÇA DE COMERÇ COM UNA EINA PER PROTEGIR I REGULAR AQUESTA ACTIVITAT

EL PI SANT ANTONI DE PORTMANY DEFENSA LA NOVA ORDENANÇA DE COMERÇ COM UNA EINA PER PROTEGIR I REGULAR AQUESTA ACTIVITAT

EL PI SANT ANTONI DE PORTMANY DEFENSA LA NOVA ORDENANÇA DE COMERÇ COM UNA EINA PER PROTEGIR I REGULAR AQUESTA ACTIVITAT

El grup de regidors d’El Pi-Proposta per les Illes a l’Ajuntament de Sant Antoni han explicat que la futura norma servirà per donar seguretat tant als professionals com als clients. Recorden que fins ara no existia una Ordenança en aquest sentit i reclamen la necessitat de regular l’activitat de venda ambulant per oferir un millor servei.

26 de febrer de 2016 

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, del qual en forma part El Pi-Proposta per les Illes, ha aprovat una proposta inicial del que serà la futura llei de Comerç local. Davant l’allau de consultes per part de ciutadans i comerciants, des del grup municipal d’aquest partit s’ha volgut explicar el perquè de la nova norma.

La regidora de Comerç, Cristina Ribas, ha defensat el text com “el millor camí per donar compliment a la legalitat vigent contemplada en l’Ordenament Jurídic de Comerç, i especialment, al marc regulador aprovat pel Consell d’Eivissa l’any 2012 que insta els consistoris a regular les ordenances de venda ambulant”. Com ha recordat Ribas, “en el cas Sant Antoni no existia cap tipus de normativa i la situació havia esdevingut insostenible. Allò que volem és garantir la seguretat dels professionals i el millor servei possible per als clients”.

Un dels punts on s’actuarà serà el Passeig de ses Fonts, porta d’entrada al nucli urbà i zona de gran concentració de paradetes. Segons ha explicat la regidora d’El Pi, allò que es pretén és que aquest “sigui un espai obert i diàfan, lliure d’obstacles físics o visuals per a que tothom el pugui gaudir”. L’objectiu és ajudar a dinamitzar altres indrets del poble més enllà del frontal marítim, convidant així a que els turistes coneguin l’interior del casc urbà. Les tasques de redistribució, a més, aniran acompanyades per accions d’embelliment i reforma.

En aquest sentit, el Pi-Sant Antoni s’ha volgut desvincular de “les falses expectatives creades” entre el col·lectiu de venedors ambulants del Passeig de ses Fonts: “Segons el nostre parer, els principals responsables d’aquesta situació són els anteriors equips de govern municipal, que no havien tret endavant cap normativa al respecte. De fet, hi ha un projecte d’Ordenança Marc de l’any 2012, redactat a partir dels consens entre diferents associacions d’artesans i comerciants, i els serveis jurídics del Consell Insular, que mai ha vist la llum. La nostra intenció és única i exclusivament posar ordre on no n’hi havia”.

Tanca