EL PI TITLLA D'ARBITRARI EL REPARTIMENT DE L'ECOTAXA I EXIGEIX L'APROVACIÓ DE PROJECTES PRESENTATS PELS AJUNTAMENTS

EL PI TITLLA D'ARBITRARI EL REPARTIMENT DE L'ECOTAXA I EXIGEIX L'APROVACIÓ DE PROJECTES PRESENTATS PELS AJUNTAMENTS

EL PI TITLLA D’ARBITRARI EL REPARTIMENT DE L’ECOTAXA I EXIGEIX L’APROVACIÓ DE PROJECTES PRESENTATS PELS AJUNTAMENTS

La formació presentarà a totes les institucions on té representació una iniciativa perquè es canviï el paper de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible i es fixin uns criteris objectius per a l'elecció dels projectes

7 d'octubre de 2019

El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS instarà el Govern de les Illes Balears a impulsar una modificació normativa relativa a la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible perquè no siguin suficients els vots dels representants del Govern de les Illes Balears perquè els projectes siguin aprovats, sinó que, es necessiti un suport ample i una majoria qualificada. Així ho han explicat avui matí el president, la vicepresidenta i el secretari general d'El Pi, Jaume Font, Xisca Mora i Josep Melià, qui, acompanyats per batles/ses i regidors/es de la formació, han anunciat davant el Consolat de Mar que El Pi presentarà a totes les institucions on té representació iniciatives per a la millora del sistema de repartiment existent.

El Pi critica l'actual paper de la comissió encarregada de proposar els projectes que s'han d'executar amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible. Ajuntaments i entitats socials i econòmiques participants han aixecat la seva veu contrària a com s'elegeixen els projectes i a què s'estan dedicant els recursos recaptats. El president i portaveu parlamentari d'El Pi, Jaume Font, recorda que «58 dels 68 projectes aprovats enguany pertanyen a l'executiu autonòmic. El Pi, a través d'aquesta iniciativa, vol acabar amb el «rodillo», l'arbitrarietat, del Govern a la Comissió». La formació considera que el Govern ha trobat, amb l'Impost Turístic, una forma per finançar la seva política d'inversions, desnaturalitzant el seu caràcter finalista i adreçat a compensar les externalitats negatives associades al turisme.

El Pi instarà el Govern de les Illes Balears a promoure, també, de forma consensuada amb els consells insulars i la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), un canvi en la regulació de l'Impost de Turisme Sostenible perquè es fixin criteris objectius en l'elecció dels projectes finançats amb els fons recaptats amb aquest tribut. La formació reclama que s'estudiï l'establiment d'un percentatge mínim per a projectes presentats pels ajuntaments de les Balears i d'un altre que vagi dedicat a les finalitats fonamentals de l'impost com són la protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí. Així mateix, la formació continua reivindicant que un percentatge de la recaptació generada a cada zona turística serveixi per finançar projectes d'aquesta zona. La vicepresidenta i portaveu d'El Pi al Consell de Mallorca, Xisca Mora, denuncia que els ajuntaments han vist com, en diverses convocatòries, els seus projectes «pràcticament eren exclosos». «El Pi exigeix un compromís sincer del Govern amb els consistoris, a qui, fins ara, només se'ls ha fet perdre temps i doblers», assegura Mora.

Tanca