EL PI VOL ADAPTAR ELS ITINERARIS DELS BUSOS QUE TRANSPORTEN ESTUDIANTS PER ACOSTAR-LOS ALS IES

EL PI VOL ADAPTAR ELS ITINERARIS DELS BUSOS QUE TRANSPORTEN ESTUDIANTS PER ACOSTAR-LOS ALS IES

EL PI VOL ADAPTAR ELS ITINERARIS DELS BUSOS QUE TRANSPORTEN ESTUDIANTS PER ACOSTAR-LOS ALS IES

La diputada d’El Pi, Maria Antònia Sureda, va presentar ahir en Comissió Parlamentària d’Educació, una iniciativa per tal que el Pla Director de Viatgers per Carretera inclogui un replantejament per les parades de les línies d'autobusos que transporten estudiants i, així, adaptar-les millor a les seves necessitats, una mancança que afecta sobretot a la comarca de Llevant. La proposició quedà aprovada per unanimitat.

23 de setembre del 2016

En moltes ocasions, sobretot a la comarca de Llevant, les parades dels autobusos que transporten estudiants de Formació Professional queden molt lluny dels centres escolars. Molts alumnes, en molts casos menors d'edat, han de caminar 20 minuts per arribar a escola per una manca de planificació en els itineraris de les línies. Per aquest motiu, El Pi presentà i aprovà ahir en Comissió Parlamentària d’Educació una iniciativa per tal que es reordenin i adaptin les parades en funció de les necessitats.

Actualment, la Conselleria de Transport està elaborant en col·laboració amb la Conselleria d’Educació un Pla Director de Viatgers per Carretera. Per aquest motiu, el Parlament instarà a incloure dins la planificació les modificacions que s'haurien de dur a terme en el recorregut de les línies d'autobusos que transporten alumnes de Formació Professional i Batxillerat, per tal que es poguessin acostar tant a prop com sigui possible, al centre que imparteix aquests estudis.

Maria Antònia Sureda recordà que a Menorca i Eivissa aquesta és una competències dels Consells però a Mallorca el Govern en té la competència. La iniciativa va ser aprovada per unanimitat.

Tanca