EL PI VOL IMPULSAR UN GRAN PACTE PER LA INDÚSTRIA QUE FRENI LA DESTRUCCIÓ MASSIVA DEL TEIXIT INDUSTRIAL BALEAR

EL PI VOL IMPULSAR UN GRAN PACTE PER LA INDÚSTRIA QUE FRENI LA DESTRUCCIÓ MASSIVA DEL TEIXIT INDUSTRIAL BALEAR

EL PI VOL IMPULSAR UN GRAN PACTE PER LA INDÚSTRIA QUE FRENI LA DESTRUCCIÓ MASSIVA DEL TEIXIT INDUSTRIAL BALEAR

La formació considera de vital importància un gran Pacte per la Indústria davant la nul·la iniciativa del Govern i la manca d'eficàcia del Reial Decret 1034/1999. El Pi aposta per recuperar part del teixit industrial destruït per la deslocalització a través de tot un seguit de mesures a nivell legislatiu com ara incrementar la partida pressupostària destinada a compensar el transport marítim i aeri de les mercaderies amb origen i destí a les Balears i altres iniciatives que s'haurien de desplegar en el marc de la propera Llei d'Indústria de la Comunitat.

10 de novembre de 2015

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat aquest matí a Inca una iniciativa a nivell municipal i autonòmic a favor de la necessitat de posar en marxa un gran Pacte per la Indústria entre tots els diferents grups polítics i agents econòmics i socials implicats amb l'objectiu de diversificar el model econòmic de la nostra Comunitat, actualment quasi basat en el monocultiu turístic, i desenvolupar un creixement sostenible que permeti avançar en competitivitat, productivitat, solidaritat i equilibri territorial, afavorint, a més, la innovació, el creixement empresarial, el sector primari i la creació d’una ocupació de qualitat a les Balears.

D'acord amb la formació, el Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, que regula el sistema per a l'atorgament de compensacions al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears, no s’ha mostrat efectiu. “La prova més palpable d’aquest fracàs és la massiva destrucció del teixit industrial a la nostra Comunitat durant aquests últims anys, de la qual Inca o Manacor en són alguns dels casos més paradigmàtics”, ha destacat el President d’El Pi, Jaume Font. Per altra banda, el Portaveu del Grup Parlamentari ha criticat la manca d’iniciativa del Govern en aquesta matèria, la qual cosa es pot veure reflectida en “uns Pressuposts que destinen molt poca inversió a àrees tan destacades i necessàries per a la diversificació econòmica com són el Comerç i la Indústria”.

El Pi, que presentarà una moció relativa a la problemàtica en els diferents Ajuntaments on té representació, considera que el Pacte per la Indústria hauria de contemplar mesures i actuacions a nivell legislatiu que impliquin a totes les Administracions competents i que s'incloguin en la propera Llei d'Indústria de la Comunitat. Entre d'altres, la formació regionalista proposa combatre la destrucció de més teixit industrial mitjançant:

  • La creació i posada en marxa d’un programa que contempli la recuperació de part del teixit industrial destruït per la deslocalització i la implantació d'entitats de control i mesura de l'activitat industrial, certificades per l’ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació).
  • Instar al Govern de l’Estat a augmentar la partida pressupostària destinada a les properes convocatòries fruit del Reial Decret 1034/1999 de tal manera que els percentatges resultants s'acostin als màxims permesos (un 35% en el cas de les mercaderies amb origen i un 30% per a les mercaderies en destí) i a promoure la construcció de totes aquelles infraestructures necessàries relacionades amb el Corredor Mediterrani; ja que oferiria una eficient sortida exportadora econòmica a tot el litoral mediterrani incloent les Illes Balears.

Tanca