EL PI VOL MODIFICAR EL DECRET DE MESURES URBANÍSTIQUES PERQUÈ ELS AJUNTAMENTS PUGUIN ACABAR LA TRAMITACIÓ DE LES NNSS

EL PI VOL MODIFICAR EL DECRET DE MESURES URBANÍSTIQUES PERQUÈ ELS AJUNTAMENTS PUGUIN ACABAR LA TRAMITACIÓ DE LES NNSS

EL PI VOL MODIFICAR EL DECRET DE MESURES URBANÍSTIQUES PERQUÈ ELS AJUNTAMENTS PUGUIN ACABAR LA TRAMITACIÓ DE LES NNSS

El regidor d'El Pi Sant Antoni, Juanjo Ferrer, intenta impulsar així l’aprovació les Normes Subsidiàries (NNSS) del municipi amb una esmena registrada al Parlament que afecta la modificació de la Llei Municipal i de Règim Local que s’està tramitant a la cambra. El Pi recorda que molts plans urbanístics dels Ajuntaments s’iniciaren abans del Decret i per seguretat jurídica ara no es poden aturar. 

12 de maig de 2016

Hi ha molts Ajuntaments que ja han avançat feina i doblers per aprovar les seves Normes Subsidiàries. Aquests projectes s’han hagut d’aturar arrel de l’aprovació del Decret de Mesures Urbanístiques que s’aprovà amb urgència el passat mes de gener i que afecta de ple l’ordenació territorial dels municipis.

Un dels exemples és Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Per aquest motiu, el regidor d'El Pi ha impulsat una esmena en aquest sentit que afecta la modificació de la Llei de Règim Local i Municipal actualment en tramitació parlamentària.

La tramitació de les Normes Subsidiàries, com a molts altres indrets, es va iniciar abans que el Govern s’aprovàs el Decret de Mesures Urbanístiques i aturar-lo ara generarà inseguretat jurídica. “No podem dificultar encara més als Ajuntaments l’objectiu de tenir plans urbanístics més moderns”, explica el diputat d'El Pi, Josep Melià.

El Grup Parlamentari El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha registrat una esmena per incloure una Nova Disposició Transitòria mitjançant la qual els procediments de revisió, modificació o adaptació urbanística que s’aprovaren o s’iniciaren abans que entràs en vigor del Decret de Mesures Urgents es puguin seguir tramitant i no se’n vegin afectats.

Tanca