EL PI VOL MODIFICAR LA LLEI D’ACTIVITATS PER ORDENAR EL LLIMB JURÍDIC EN ELS PERMISOS D’OBERTURA DELS NEGOCIS

EL PI VOL MODIFICAR LA LLEI D’ACTIVITATS PER ORDENAR EL LLIMB JURÍDIC EN ELS PERMISOS D’OBERTURA DELS NEGOCIS

EL PI VOL MODIFICAR LA LLEI D’ACTIVITATS PER ORDENAR EL LLIMB JURÍDIC EN ELS PERMISOS D’OBERTURA DELS NEGOCIS

Arrel d’un nou incompliment del Govern Balear pel que fa a una Proposició No de Llei aprovada ara fa un any per la Cambra, el Grup Parlamentari presentarà en el Ple del Parlament del proper dimecres la Proposició de Llei de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats per ordenar, entre d'altres, l'embós en les llicències d'activitats dels establiments turístics que ara mateix s'atenen a fins a cinc normes diferents.

31 d’octubre de 2016

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS presentarà en el proper Ple del Parlament la Proposició de Llei de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats per a la seva presa en consideració.

Ja fa més d’un any, El Pi presentà i aprovà en Comissió Parlamentària una Proposició No de Llei sol·licitant al Govern un canvi legislatiu en un seguit de punts com ara: l'increment de sancions als establiments oberts sense llicència; clarificar si els establiments turístics amb autorització d'abans de l'1 de gener de 1998 estan exempts de tenir llicència d'activitats; i replantejar el fet que siguin els Ajuntaments els encarregats d’efectuar les inspeccions ja que en molts de casos no compten amb el personal adient.

Davant un nou incompliment per part del Govern, El Pi ha agafat la iniciativa i ha presentat la seva pròpia Proposició de Llei amb la intenció de posar ordre al llimb jurídic en el que es troben molts establiments pel que fa a la llicència d’obertura o, el que és el mateix, pel que fa a un títol administratiu. Per posar un exemple, als establiments turístics els afecten cinc normes diferents sense saber quina prevaleix sobre l'altra.

Tanca