El PSIB-PSOE, MÉS i El PI DE MARIA DE LA SALUT EXIGIRAN RESPONSABILITATS A L'EQUIP DE GOVERN PER LA SUSPENSIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

El PSIB-PSOE, MÉS i El PI DE MARIA DE LA SALUT EXIGIRAN RESPONSABILITATS A L'EQUIP DE GOVERN PER LA SUSPENSIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

El PSIB-PSOE, MÉS i El PI DE MARIA DE LA SALUT EXIGIRAN RESPONSABILITATS A L’EQUIP DE GOVERN PER LA SUSPENSIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

Els tres grups critiquen la gestió del batle a l’hora d’elaborar aquesta normativa i de no prioritzar les necessitats reals del poble.

21 de març del 2016

Els grups de l’oposició de l’Ajuntament de Maria de la Salut (Socialistes, MÉS i El Pi), exigeixen responsabilitats al batle per la denegació de les normes subsidiàries per part del Consell de Mallorca. Els tres grups municipals consideren que “és inexplicable que no s’hagin resolt les deficiències que en reiterades vegades ha exposat el Consell respecte el projecte presentat pel consistori.

En concret, les tres formacions critiquen que l’Ajuntament ha presentat en reiterades ocasions una proposta de normes per donar cabuda a dos convenis urbanístics signats pel batle, Antoni Mulet, amb particulars. Un d’ells és per a edificar l’escola municipal a canvi d’una zona residencial que inclou una indemnització de 900.000 euros als propietaris del terreny en cas que no es pugui requalificar el sol, i l’altre per a construir un polígon industrial on també s’hi inclou una indemnització, que s’hauria de pactar entre les dues parts implicades.

Per a l’oposició això és mostra que el batle “ha prioritzat els interessos particulars per sobre de l’interès general del municipi que representa, fent cas omís a les correccions que el Consell ha efectuat a la seva proposta de normes subsidiàries, fent perdre el temps i els doblers als mariandos i mariandes”. Reiterades vegades el Consell s’ha ofert per donar solució a les deficiències detectades però aquesta ajuda no ha estat acceptada per el batle en cap moment.

A més a més, els tres grups municipals han especificat que hi ha moltes deficiències que en cap moment s’han resolt, com per exemple que es delimiti com a sòl rústic general allò que està marcat com a sòl rústic protegit, i que no es miri per arreglar les 13 unitats d’actuació que queden a l’aire, amb la qual cosa “Maria deixaria de ser el poble que coneixem”.

De fet, la darrera proposta que Antoni Mulet, va enviar al Consell no garantia ni tan sols que hi hagués aigua per a tothom, i per suposat, tampoc garantia la depuració. També classificava nou sòl urbanitzable, sense cap tipus de justificació, i no garantia el mínim d’espais públics, segons detallen els grups de l’oposició.

Per tot això, PSIB-PSOE, MÉS i el Pi consideren una “molt mala notícia per Maria de la Salut que no tinguem les normes subsidiàries aprovades”, i lamenten que “el batle amb la seva postura inamovible a davant les recomanacions dels tècnics del Consell s’hagi guanyat a pols la denegació”.

Tanca