EL PSOE ROMP EL PACTE, PER RESPONSABILITAT EL PI DEIXA LES FUNCIONS DE GOVERN A L’AJUNTAMENT DE LLOSETA

EL PSOE ROMP EL PACTE, PER RESPONSABILITAT EL PI DEIXA LES FUNCIONS DE GOVERN A L’AJUNTAMENT DE LLOSETA

EL PSOE ROMP EL PACTE, PER RESPONSABILITAT EL PI DEIXA LES FUNCIONS DE GOVERN A L’AJUNTAMENT DE LLOSETA

La marxa dels socialistes sense cap motiu de pes, més que l'afany de protagonisme, romp el pacte llosetí i Tolo Moyà, per responsabilitat política amb els compromisos assolits per El Pi, presenta la renúncia com a Batle.

20 d’octubre de 2016

Les dimissions dels regidors del PSOE de l'Equip de Govern registrades en el dia d'avui, sense cap motiu ni fet destacable, tan a nivell pràctic com ideològic, més que l'excusa d’una “manca de representativitat i imatge”, esgarren el projecte polític compartit amb El Pi, que vàrem plasmar en el pacte de governabilitat signat al juny de 2015 per tota aquesta legislatura.

Al llarg dels darrers tres mesos, ambdues formacions ham negociat una modificació del pacte de governabilitat, per tal de satisfer les peticions socialistes, que volien augmentar la representativitat dins el Govern municipal, fins el punt que El Pi va acceptar totes les condicions sol·licitades: canvi de composició de la Junta de Govern i redistribució d'àrees, entre d’altres, sempre pensant que l'important era Lloseta i no les formacions polítiques, ni els afanys de protagonismes individuals. Tot i així, els regidors del PSOE han abandonat l’equip de Govern. Ha de quedar clar que mai es va posar damunt la taula compartir o variar el sistema de batlia.

Donat que el projecte polític compartit entre ambdues formacions s’ha vist truncat per la dimissió en bloc dels regidors del PSOE, també fa fallida la seva legitimitat. El poble de Lloseta es mereix un projecte polític amb l'aritmètica favorable del Ple de l’Ajuntament que representa a tots els llosetins i llosetines.  Així les coses, per responsabilitat i dignitat política –no estem en política per les “cadires”-,  el Batle, Tolo Moyà, i les dues regidores d’El Pi renuncien als càrrecs de govern que ostenten, sense deixar de ser regidors de l’Ajuntament de Lloseta.

Finalment, el Grup Municipal d’El Pi a Lloseta manifesta estar orgullós de la feina feta al llarg d'aquests 16 mesos, de forma conjunta amb els socialistes en benefici del poble. Tal vegada haguem gestionat massa i actuat poc políticament, en aquests mesos s’han canviat dinàmiques, costums i vicis, potser massa de pressa, en la manera de gestionar l’Ajuntament, però la consciència d'haver actuat de bona fe i sense voler trepitjar l'espai del PSOE per damunt el pacte de governabilitat no la canviarà ningú.

Tanca