"EL SENTIT COMÚ" PER ANTONI PASTOR

"EL SENTIT COMÚ" PER ANTONI PASTOR

“EL SENTIT COMÚ” PER ANTONI PASTOR

El grup al qual represent és un grup que pensa que sempre es poden fer més coses i millors. El Consell de Mallorca és una institució que ha sofert i sofreix les greus conseqüències d'uns temps on el mateix Equip de Govern va minimitzar l'activitat de la institució, fent-la tant insignificant que ningú s'interessa per les possibilitats que hi ha. I quan dic ningú, dic ni tan sols els actuals governants. Per desgràcia, aleshores, no podem dir res més que el Consell de Mallorca, l’Ajuntament d'Ajuntaments, és la institució més oblidada i més desconeguda. El Govern no camina, el Govern no executa, el Govern no existeix.

En resposta a aquesta inacció, que ja hem assumit com a eterna, i davant la pèrdua de tota esperança de veure que aquest Equip de Govern actual del Consell de Mallorca sigui fort, decidit i al servei de la població, El Pi fa una oposició en positiu i intenta exercir la seva tasca de control des de la responsabilitat, una responsabilitat que entenem que és o hauria de ser intrínseca a tot polític. Les nostres iniciatives, que per norma solen marcar l'acció de govern posterior, sempre són pensades per al bé comú, per a la millora de la qualitat de vida de tots els mallorquins i mallorquines.

Un exemple clar d'això que vos estic explicant en són les iniciatives per al Ple del mes de febrer. La responsabilitat, el sentit comú i la feina global i d'equip que es fa des d’El Pi ens impulsen i d’aquest impuls en surten mocions com la de demanar més compromís i responsabilitat, tant al Consell de Mallorca com al Govern de les Illes Balears, perquè es posi solució als greuges que han sofert els municipis amb els dos temporals de pluges que hem patit i que per la manca de neteja dels torrents o el manteniment de carreteres han vist com camins, carreteres i infraestructures han estat malmeses.

Però no només ens ocupen i preocupen les qüestions d’emergència, sinó també les qüestions estructurals de futur. És en aquest sentit que volem dur la veu dels municipis a les institucions supramunicipals i reivindicar un compromís més municipalista tant al Consell com al Govern alhora d’invertir la recaptació de l'Impost sobre les Estades Turístiques. Cada municipi té dret a poder reinvertir allò que recapta al seu territori.

Però en la tasca de control, des del sentit comú, no podem oblidar tampoc que aquells a qui la població i els pactes han donat la responsabilitat de governar ho han de fer amb ètica i responsabilitat. I, per això, no podem estar-nos de demanar a Podemos per la seva política de contractació o les seves discrepàncies envers els Departaments d’altres partits companys de govern. Perquè l’estabilitat i la responsabilitat han de ser presents en tot Govern.

Tanca